Záplavy na Balkáně ustupují a ukazují se bídné následky

Před více než týdnem zaplavily rozsáhlá území v Srbsku a Bosně a Hercegovině více než stoleté povodně. Voda postupně opadá a je možné sledovat, jaké ničivé důsledky za sebou velká voda zanechala. Vrátit se domů je pro tisíce osob v této chvíli nemožné nebo velmi obtížné.

Na účtě sbírky Charita pro Balkán je k dnešnímu dni (27. května 2014) přibližně 133 000 Kč. Všem českým dárcům ze srdce děkujeme.