V Mongolsku učíme mladé lidi, jak nastartovat kariéru
25. ledna 2021 Mongolsko

V Mongolsku učíme mladé lidi, jak nastartovat kariéru

Loni v září jsme v Mongolsku odstartovali program mentoringu v rámci našeho projektu „All for YOUth, YOUth for all“. Pomáháme v něm mladým lidem s osobním rozvojem a radíme jim, jak si naplánovat a vybudovat kariéru. Od začátku jsme proškolili už 27 účastníků a letos budeme pokračovat.

Díky projektu, který financuje Evropská unie, propojujeme mladé Mongoly s mentory, kteří je učí nejrůznějším dovednostem. Mezi mentory programu jsou uznávaní odborníci a profesionálové z mnoha odvětví, od neziskového sektoru přes mezinárodní rozvoj po vládní, obchodní a akademickou oblast. Každý mentor se svému svěřenci věnuje alespoň dvě hodiny týdne. A mladí lidé si to pochvalují.

„Chci vytvořit společnost, kde bude každý mít možnost se vzdělávat“

„Jedním z mých životních cílů je udělat maximum pro vytvoření takové společnosti, kde bude mít každý možnost vzdělávat se a využít v praxi to, co se naučil. Bez ohledu na svůj věk, pohlaví, národnost, rasu nebo zdravotní omezení,“ říká Lkhamsuren.A, jeden z účastníků našeho programu.

Lkhamsuren.A chce být podle svých slov tím, kdo se může vyjádřit ke všem oblastem ve své zemi a ne pouze tím, kdo mluví o právech lidí se zdravotním omezením jen z důvodu vlastního zrakového handicapu.

„Jednou z věcí, kterou se učím od svého mentora, je dovednost plánovat. Mám také velkou radost z toho, že se mohu se svým mentorem a jeho kolegy naučit, jak sepsat projektový návrh,“ pokračuje Lkhamsuren.A. „Jako účastník tohoto programu ho vnímám jako bránu pro mladé lidi, která jim umožní jejich vlastní rozvoj, úspěšný start budoucí kariéry a dá jim možnost vybudovat vztah s mnoha zkušenými lidmi, a získat tak od nich užitečné rády,“ dodává mladý Mongol.

Učíme mladé lidi v Mongolsku, jak nastartovat kariéru

„Pokud ráno koukáte do stropu a nevíte, co dělat, tento program je pro vás“

Lkhamsuren.A. není sám, kdo si projekt Charity Česká republika v Mongolsku pochvaluje. „Je skvělé, že se mohu stále posouvat směrem ke splnění svých cílů. Pomalu, ale jistě, nic nevzdávat. Pokud se ráno probudíte, koukáte do stropu a přemýšlíte, co dnes budete dělat, rád bych doporučil možnost zúčastnit se programu, jako je právě tento,“ svěřil se jeden z dalších účastníků mentoringu, Munkhsaikhan.B.

Díky projektu “All for YOUth, YOUth for all”, jehož součástí je právě mentoring mladých lidí, chceme v Mongolsku zvýšit kapacity nevládních organizací, zvýšit zaměstnanost a motivovat mladé lidi k podnikání, podpořit jejich občanskou angažovanost a propagovat mezi nimi dobrovolnictví.

O projektu: Charita Česká republika pracuje na projektu “All for YOUth, YOUth for all”, financovaném Evropskou unií, spolu se dvěma partnery projektu – Mongolským centrem mládeže a Centrem pro občanské vzdělávání – projekt probíhá v Ulánbátaru a dále v selengském, chentijském, východogobijském a bajanchongorském ajmagu. V minulém roce jsme v rámci projektu organizovali například mediální kampaň na podporu účasti mladých voličů v parlamentních volbách.