Transparentnost a odpovědnost

Charita Česká republika se plně zavazuje k integritě, transparentnosti a odpovědnosti. Tento závazek vztahujeme na ty, kterým pomáháme, naše donory, partnery i zaměstnance. Pevně věříme, že vzájemná důvěra je základem efektivní pomoci.

Jsme si vědomi, že prostředí, ve kterém působíme, je extrémně citlivé a naše práce je doprovázena nesmírnou zodpovědností. Abychom zajistili dodržování nejvyšších standardů, zavedli jsme přísné postupy a přesně definované systémy.

004238_05_088526

Etický kodex a kodex chování

ČTĚTE VÍCE

004238_05_088526

Ochrana dětí

ČTĚTE VÍCE

004238_05_088526

Podvody, korupce a uplácení

ČTĚTE VÍCE

004238_05_088526

Životní prostředí

004238_05_088526

Zpětná vazba a stížnosti

V Charitě Česká republika usilujeme o růst a neustálé zlepšování. Kontinuální vzdělávání našich zaměstnanců je důležitým faktorem rozvoje organizace. Koordinujeme častá vnitřní školení a podporujeme účast na seminářích o důležitých tématech.

Stejně tak zajišťujeme stálou aktualizaci naší strategie a pravidel tak, aby byly v souladu s nejpřísnějšími požadavky našich donorů, a aby každý, kdo pro Charitu pracuje nebo od ní získává pomoc, byl o všech aktualizacích zásad řádně informován.