Média

Název Charita Česká republika se užívá v širším významu pro celou charitní síť na území našeho státu, v užším pak pro část, která se formálně nazývá Sekretariát Charity Česká republika, sídlí v Praze a koordinuje charitní aktivity na celostátní úrovni. Na oddělení komunikace a fundraisingu Charity Česká republika se prosím obracejte, pokud potřebujete informace za celou charitní síť, případně vás zajímá naše advokační činnost.

Tiskové zprávy

Kontakt pro média

  • Lenka Pipková, Editorka zahraničních témat email: lenka.pipkova@charita.cz                        tel.: +420 605 879 545