Média

Název Charita Česká republika se užívá v širším významu pro celou charitní síť na území našeho státu, v užším pak pro část, která se formálně nazývá Sekretariát Charity Česká republika, sídlí v Praze a koordinuje charitní aktivity na celostátní úrovni. Na oddělení komunikace a fundraisingu Charity Česká republika se prosím obracejte, pokud potřebujete informace za celou charitní síť, případně vás zajímá naše advokační činnost.

Tiskové zprávy

Kontakt pro média