Donoři a partneři

Charita Česká republika dlouhodobě spolupracuje s celou řadou významných donorů. Díky tomu můžeme realizovat humanitární a rozvojové programy v cílových zemích. O které organizace se jedná a jak se podílejí na našich projektech? 


Česká rozvojová agentura

Jedním z našich hlavních donorů je Česká rozvojová agentura (CzechAid), se kterou spolupracujeme již celou řadu let. V roce 2019 tvořily příspěvky od České rozvojové agentury 46 % celkových výdajů na mezinárodní projekty, společně s dotacemi z Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva vnitra. 

V gruzínském Tbilisi se díky financím od CzechAid podařilo vytvořit screeningové centrum pro onkologická onemocnění. Bylo vybaveno potřebnou technikou jako mamograf pro diagnózu rakoviny prsu či kolkoskopem pro vyšetření děložního čípku.

Díky pomoci České rozvojové agentury se podařilo také rozvíjet školství v Zambii. Na západě země, v jednom z nejchudších regionů, jsme rozšířili kapacity školy pro porodní asistentky. Důraz byl kladen také na zvýšení kvality poskytovaného vzdělání.

crpomoc_horiz_r

Evropská komise

Z mezinárodních agentur a organizací je pro nás jedním z nejvýznamnějších donorů Evropská komise. Financovala přibližně 13,5 % celkového rozpočtu na mezinárodní pomoc v roce 2019. Realizovali jsme díky tomu například rozvojové projekty v Mongolsku a Gruzii.

V Mongolsku se tak zdařilo změnit systém recyklace stavebního odpadu. Tato aktivita byla natolik úspěšná, že Charita Česká republika v Mongolsku vyhrála na konferenci Barilga Expo 2020 cenu za nejlepší projekt a nejlepší implementaci programu.

Mezi další projekty financované Evropskou komisí patří například podpora místní ekonomiky v oblasti Khulo, která leží v izolované horské lokalitě Gruzie. Díky této aktivitě se podařilo snížit závislost na práci v zemědělství a pomoci řemeslníkům a podnikatelům v jedné z nejchudších oblastí Gruzie.

logo_ce-cs-rvb-hr

Agentury OSN

Řada agentur patřících pod Organizaci spojených národů přispěla dalšími 16 % z našeho rozpočtu na mezinárodní pomoc v roce 2019. Hlavní z nich byl UNHCR - Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Ten s námi spolupracoval na zlepšení podmínek mezi uprchlickými komunitami v Zambii. Důraz byl kladen na zvýšení dostupnosti vzdělávání a vytvoření ekonomické soběstačnosti. 

Také jsme spolupracovali s UN Habitat na mírovém řešení majetkových sporů a podpoře práv vnitřně vysídlených osob v guvernorátu Ninive v Iráku. Ve stejné zemi jsme spolupracovali také s Úřadem pro koordinaci humanitárních záležitostí (UN OCHA) na poskytnutí nouzového přístřeší a potravinové pomoci zranitelným rodinám v oblastech Dohuk, Kirkuk a Saladdin. 

V rámci Světového potravinového programu jsme spustili školní stravovací program v guvernorátu Dohuk. Díky tomu se nám podařilo zajistit, aby děti zůstaly ve školách. A konečně z Rozvojového programu OSN (UNDP) byl v Gruzii financován projekt na vytvoření udržitelného systému nakládání s odpady v národním parku Pshav-Khevsureti.

loga UN