Donoři a partneři

Charita Česká republika dlouhodobě spolupracuje s celou řadou významných donorů. Jejich podpora nám umožňuje poskytovat humanitární pomoc a zapojovat se do rozvojové spolupráce v cílových zemích. Děkujeme našim partnerům za podporu. 

Agentury OSN

Charita Česká republika spolupracuje s celou řadou agentur patřících pod Organizaci spojených národů (OSN). Jejich podpora pokryla celkem 16 % z našeho rozpočtu na mezinárodní pomoc v roce 2019. S Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky UNHCR spolupracujeme na zlepšení podmínek mezi uprchlickými komunitami v Zambii. Důraz klademe na zvýšení dostupnosti vzdělávání a vytvoření ekonomické soběstačnosti. 

Součástí naší spolupráce s UNICEF je mimo jiné rozvoj systému pro virtuální lékařské konzultace pro děti a zahrnutí těchto dat do systému, který CHČR vyvíjí pro posílení primární lékařské péče v Gruzii.

Spolupráce s UN Habitat se zaměřuje na mírovém řešení majetkových sporů a podporu práv vnitřně vysídlených osob v Iráku. Ve stejné zemi jsme spolupracovali také s Úřadem pro koordinaci humanitárních záležitostí (UN OCHA) na poskytnutí nouzového přístřeší a potravinové pomoci zranitelným rodinám v Iráku.

V rámci Světového potravinového programu (WFP) jsme spustili školní stravovací program v guvernorátu Dohuk. Díky tomu se nám podařilo zajistit, aby děti zůstaly ve školách. Z Rozvojového programu OSN (UNDP) byl v Gruzii financován projekt na vytvoření udržitelného systému nakládání s odpady v národním parku Pshav-Khevsureti. Díky podpoře UNDP jsme také spustili svůj dosud největší program na podporu obnovy Iráku.

loga UN

The Asia Foundation

The Asia Foundation podporuje zapojení občanské společnosti do dění v  Mongolsku. V praxi se jedná o rozvoj kapacit neziskových organizací zaměřených na mládež, přispívání k zaměstnanosti mládeže a zvyšování zájmu o dobrovolnictví.

Asia-Found-logo-paint

Česká biskupská konference (ČBK)

Česká biskupská konference plně finančně podpořila projekt budování udržitelných zdrojů obživy pro zranitelné rodiny navrátilců z irácké provincie Ninive. Rodinám jsme pomohli obnovit obydlí, posílit jejich zdroje obživy a podpořit je v rozvoji udržitelného podnikání.

ČBK logo CZ

Česká rozvojová agentura (ČRA)

ČRA patří mezi naše největší donory, v roce 2019 tvořily příspěvky od této organizace společně s dotacemi z Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva vnitra 46 % celkových výdajů na naše mezinárodní projekty.

ČRA podpořila například vznik screeningového centra pro onkologická onemocnění v Gruzii nebo rozvoj vzdělávání v Zambii.

crpomoc_horiz_r

EcoSoum

S asociací EcoSoum spolupracujeme na zajištění efektivního nakládání s plastovým odpadem v Mongolsku.

EcoSoum

Evropská komise

Z mezinárodních agentur a organizací je pro nás jedním z nejvýznamnějších donorů Evropská komise. Financovala 13,5 % z našeho rozpočtu na mezinárodní pomoc v roce 2019. Díky podpoře od Evropské komise jsme například v Mongolsku pomohli zajistit efektivní recyklaci stavebního odpadu či podpořili rozvoj místní ekonomiky v gruzínské horské oblasti Khulo.

Evropská komise

Financial Sector Deepening (FSD) Zambia

Financial Sector Deepening Zambia (FSDZ) spolupracuje s Charitou Česká republika od roku 2018, kdy jsme v Zambii spustili projekt na podporu finanční inkluze v zambijské provincii Luapala. V rámci naší práce se zaměřujeme na inovativní využívání finančních grantů či zvýšení počtu poskytovatelů udržitelných finančních služeb.

FSD_Zambia-0001

MASHAV - Israel Ministry of Foreign Affairs

Izraelská agentura pro mezinárodní rozvojovou spolupráci poskytla část vybavení pro onkologické centrum v Zugdidi a hračky pro děti s poruchou autistického spektra v Gruzii. 

MASHAV

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT je partnerem projektu Young Caritas, celoevropské platformy zapojující mladé lidi do činnosti Charity, která jim dává tak příležitost se podílet na pozitivní změně svého okolí.

msmt

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo vnitra spolupracuje s Charitou Česká republika hlavně v oblasti Blízkého východu. V Iráku finančně podpořilo 3D tisk zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení a přispívá také na zlepšení přístupu k udržitelným a kvalitním zdravotnickým službám pro navrátilce a zranitelné komunity v iráckém guvernorátu Anbar.

Logo_MVČR

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky spolupracuje s Charitou Česká republika na mnoha projektech humanitární pomoci a rozvojové spolupráce v našich misijních zemích – například na podpoře navrátilců z irácké provincie Ninive, na zapojení mongolské či moldavské mládeže do občanské společnosti.

MZV_cz_logo

Mongolian Youth Council (MYC)

Ve spolupráci s MYC pracujeme na větším zapojení občanských společností do dění v Mongolsku, zlepšuje podmínky zaměstnanosti mladých a posilujeme roli dobrovolnictví.

Mongolian Youth Council

RefugePoint

RefugePoint s Charitou Česká republika spolupracuje od roku 2019 na projektu podpory živobytí uprchlíků v Lusace. Tento projekt se zaměřuje na zlepšení vzdělávání, budování kapacit, finanční gramotnost a pomáhá k větší soběstačnosti uprchlíků.

RefugePoint

Secours Catholique-Caritas France

Spolupráce se Secours Catholique-Caritas France probíhá především v oblasti Iráku, například při poskytování humanitární pomoci v uprchlickém táboře Berseve I. podařilo se zlepšit hygienické podmínky a služby a vytvořit 160 dočasných pracovních příležitostí. Spolupracovali jsme také na zlepšení zdravotní péče v táboře Kabarto I.

Secours

Slovak Aid

V roce 2020 začala Charita Česká republika spolupracovat se SlovakAid. Společně pracujeme na rozvoji infrastruktury odpadového hospodářství v Gruzii. V pohoří Rača díky podpoře SlovakAid pomáháme místním komunitám zvládnout ekonomické dopady pandemie koronaviru.

Slovak Aid

Sosna

Se slovenskou organizací Sosna spolupracujeme hlavně v Gruzii ve dvou oblastech - na rozvoji infrastruktury odpadového hospodářství a zmírňování negativních ekonomických dopadů pandemie covid-19 na populaci gruzínského horského regionu Rača.

Sosna logo crop

Visegrádský fond

Společně s Visegrádským fondem podporuje Charita Česká republika gruzínský systém zdravotní péče, aby dokázalo poskytovat kvalitní služby i během pandemie koronaviru. 

visegrad_fund_logo_blue_800px-1 (1)