Donoři a partneři

Charita Česká republika dlouhodobě spolupracuje s celou řadou významných donorů. Jejich podpora nám umožňuje poskytovat humanitární pomoc a zapojovat se do rozvojové spolupráce v cílových zemích. Děkujeme našim partnerům za podporu. 

Agentury OSN

Charita Česká republika spolupracuje s celou řadou agentur patřících pod Organizaci spojených národů (OSN). Jejich podpora pokryla celkem 16 % z našeho rozpočtu na mezinárodní pomoc v roce 2019. S Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky UNHCR spolupracujeme na zlepšení podmínek mezi uprchlickými komunitami v Zambii. Důraz klademe na zvýšení dostupnosti vzdělávání a vytvoření ekonomické soběstačnosti. 

Součástí naší spolupráce s UNICEF je mimo jiné rozvoj systému pro virtuální lékařské konzultace pro děti a zahrnutí těchto dat do systému, který CHČR vyvíjí pro posílení primární lékařské péče v Gruzii.

Spolupráce s UN Habitat se zaměřuje na mírovém řešení majetkových sporů a podporu práv vnitřně vysídlených osob v Iráku. Ve stejné zemi jsme spolupracovali také s Úřadem pro koordinaci humanitárních záležitostí (UN OCHA) na poskytnutí nouzového přístřeší a potravinové pomoci zranitelným rodinám v Iráku.

V rámci Světového potravinového programu (WFP) jsme spustili školní stravovací program v guvernorátu Dohuk. Díky tomu se nám podařilo zajistit, aby děti zůstaly ve školách. Z Rozvojového programu OSN (UNDP) byl v Gruzii financován projekt na vytvoření udržitelného systému nakládání s odpady v národním parku Pshav-Khevsureti. Díky podpoře UNDP jsme také spustili svůj dosud největší program na podporu obnovy Iráku.

loga UN

The Asia Foundation

The Asia Foundation podporuje zapojení občanské společnosti do dění v  Mongolsku. V praxi se jedná o rozvoj kapacit neziskových organizací zaměřených na mládež, přispívání k zaměstnanosti mládeže a zvyšování zájmu o dobrovolnictví.

Asia-Found-logo-paint

Česká biskupská konference (ČBK)

Česká biskupská konference plně finančně podpořila projekt budování udržitelných zdrojů obživy pro zranitelné rodiny navrátilců z irácké provincie Ninive. Rodinám jsme pomohli obnovit obydlí, posílit jejich zdroje obživy a podpořit je v rozvoji udržitelného podnikání.

ČBK logo CZ

Česká rozvojová agentura (ČRA)

ČRA patří mezi naše největší donory, v roce 2019 tvořily příspěvky od této organizace společně s dotacemi z Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva vnitra 46 % celkových výdajů na naše mezinárodní projekty.

ČRA podpořila například vznik screeningového centra pro onkologická onemocnění v Gruzii nebo rozvoj vzdělávání v Zambii.

crpomoc_horiz_r

EcoSoum

S asociací EcoSoum spolupracujeme na zajištění efektivního nakládání s plastovým odpadem v Mongolsku.

EcoSoum

Evropská komise

Z mezinárodních agentur a organizací je pro nás jedním z nejvýznamnějších donorů Evropská komise. Financovala 13,5 % z našeho rozpočtu na mezinárodní pomoc v roce 2019. Díky podpoře od Evropské komise jsme například v Mongolsku pomohli zajistit efektivní recyklaci stavebního odpadu či podpořili rozvoj místní ekonomiky v gruzínské horské oblasti Khulo.

Evropská komise

Financial Sector Deepening (FSD) Zambia

Financial Sector Deepening Zambia (FSDZ) spolupracuje s Charitou Česká republika od roku 2018, kdy jsme v Zambii spustili projekt na podporu finanční inkluze v zambijské provincii Luapala. V rámci naší práce se zaměřujeme na inovativní využívání finančních grantů či zvýšení počtu poskytovatelů udržitelných finančních služeb.

FSD_Zambia-0001

MASHAV - Israel Ministry of Foreign Affairs

Izraelská agentura pro mezinárodní rozvojovou spolupráci poskytla část vybavení pro onkologické centrum v Zugdidi a hračky pro děti s poruchou autistického spektra v Gruzii. 

MASHAV

 

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo vnitra spolupracuje s Charitou Česká republika hlavně v oblasti Blízkého východu. V Iráku finančně podpořilo 3D tisk zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení a přispívá také na zlepšení přístupu k udržitelným a kvalitním zdravotnickým službám pro navrátilce a zranitelné komunity v iráckém guvernorátu Anbar.

Logo_MVČR

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky spolupracuje s Charitou Česká republika na mnoha projektech humanitární pomoci a rozvojové spolupráce v našich misijních zemích – například na podpoře navrátilců z irácké provincie Ninive, na zapojení mongolské či moldavské mládeže do občanské společnosti.

MZV_cz_logo

Mongolian Youth Council (MYC)

Ve spolupráci s MYC pracujeme na větším zapojení občanských společností do dění v Mongolsku, zlepšuje podmínky zaměstnanosti mladých a posilujeme roli dobrovolnictví.

Mongolian Youth Council

RefugePoint

RefugePoint s Charitou Česká republika spolupracuje od roku 2019 na projektu podpory živobytí uprchlíků v Lusace. Tento projekt se zaměřuje na zlepšení vzdělávání, budování kapacit, finanční gramotnost a pomáhá k větší soběstačnosti uprchlíků.

RefugePoint

Secours Catholique-Caritas France

Spolupráce se Secours Catholique-Caritas France probíhá především v oblasti Iráku, například při poskytování humanitární pomoci v uprchlickém táboře Berseve I. podařilo se zlepšit hygienické podmínky a služby a vytvořit 160 dočasných pracovních příležitostí. Spolupracovali jsme také na zlepšení zdravotní péče v táboře Kabarto I.

Secours

Slovak Aid

V roce 2020 začala Charita Česká republika spolupracovat se SlovakAid. Společně pracujeme na rozvoji infrastruktury odpadového hospodářství v Gruzii. V pohoří Rača díky podpoře SlovakAid pomáháme místním komunitám zvládnout ekonomické dopady pandemie koronaviru.

Slovak Aid

Sosna

Se slovenskou organizací Sosna spolupracujeme hlavně v Gruzii ve dvou oblastech - na rozvoji infrastruktury odpadového hospodářství a zmírňování negativních ekonomických dopadů pandemie covid-19 na populaci gruzínského horského regionu Rača.

Sosna logo crop

Visegrádský fond

Společně s Visegrádským fondem podporuje Charita Česká republika gruzínský systém zdravotní péče, aby dokázalo poskytovat kvalitní služby i během pandemie koronaviru. 

visegrad_fund_logo_blue_800px-1 (1)