Humanitární pomoc

Smyslem humanitární pomoci je záchrana životů, zdraví a naplnění základních potřeb lidí, kteří byli zasaženi přírodní katastrofou nebo válkou, případně trpí nestabilitou ve své zemi. Pomáháme zmírňovat důsledky nedávného konfliktu v Iráku a situaci uprchlíků v Zambii.

Obnova obydlí a materiální pomoc

Rekonstrukce obydlí poškozených či zničených válkou je nezbytným předpokladem pro to, aby se postižení obyvatelé mohli vrátit do svých domovů a začít postupně budovat své komunity. V Iráku Charita ČR opravuje poničená obydlí v provincii Nineva nedaleko Mosulu, kde poskytla stavební materiál a odborné poradenství, zatímco příjemci pomoci se podle svých možností podílí na stavebních pracích.

Obnova zdrojů obživy

S ohledem na omezené možnosti obživy v oblastech v Iráku zasažených v nedávné minulosti konfliktem, Charita ČR podporuje obyvatele za účelem zvýšení udržitelných příjmů domácností a postupného snižování chudoby. V tomto směru se zaměřuje na obnovu zemědělské infrastruktury a rozvoj environmentálně šetrného hospodaření v iráckém Kurdistánu.

Potravinová pomoc

Zajištění základních potravin je klíčové zpravidla bezprostředně po humanitární katastrofě. V Iráku, kde již dochází k postupné stabilizaci, jsme se zapojili do pilotní fáze programu školního stravování, jehož cílem je zlepšit výživu dětí a zároveň stimulovat školní docházku.

Psychosociální pomoc a ochrana

Spolu s nárůstem počtu osob vracejících se na osvobozená území v Iráku roste také počet majetkových sporů mezi navrátilci a těmi, kteří se mezitím usadili v dočasně opuštěných sídlech. Citlivá povaha problému vyžaduje specifický přístup při asistenci. Reakce Charity ČR cílí jak na bezprostřední účastníky těchto sporů, tak i na zástupce místních správních orgánů, kteří jsou vyškoleni v technikách mediace. V důsledku by měl vzniknout institucionalizovaný mechanismus mediace a řešení majetkových sporů.

Voda, hygiena a sanitace

Podmínky, ve kterých žijí vnitřně přesídlené osoby v iráckých táborech, často vyžadují důkladné vylepšení. Charita ČR považuje spolehlivá a udržitelná řešení situace v táborech za jeden z nejzásadnějších segmentů kvalitní humanitární pomoci. Kromě distribuce hygienického materiálu budujeme sociální zařízení v táborech na severu země.

Zdravotní péče

Ochrana zdraví je základní složkou humanitární intervence. V průběhu působení v Iráku jsme realizovali několik projektů v této oblasti. Jednalo se jak o rekonstrukci a opětovné vybavení zdravotnických zařízení, tak o zajištění základní zdravotní péče v táborech pro vnitřně přesídlené osoby.

Humanitární pomoc poskytujeme v těchto dvou zemích:

Irák 2

Irák 

Nedávná historie Iráku byla silně ovlivněna ozbrojenými konflikty, sektářských násilím a nestabilní politickou situací.

Více

IMG_0140a (resized)

Zambie

Mise Charity České republiky v Zambii byla založena v květnu 2013 se sídlem vMongu, v Západní provincii.

Více

Společná modlitba

Sýrie

V současnosti se zabýváme především opravami válkou zničených domů v provincii Idlib na severu Sýrie. 

Více

shaha-ibrahim-photo-sciaf-valmorganedited

Libanon

Hlavní město země, kterou v posledních desetiletích drtí hluboká hospodářská krize, postihlo po koronavirové epidemii další zdrcující neštěstí v podobě mohutné exploze. 

Více