Charita Česká republika pomáhá již celé jedno století. Pomáháme lidem v nouzi doma i v zahraničí. Hnacím motorem je pro nás bezpodmínečná láska k lidem, která je zároveň naší největší přidanou hodnotou. Neúnavně překonáváme překážky a hledáme nové způsoby, jak pomáhat. Nikdy se nevzdáváme a vše děláme z lásky k lidem.

POMÁHÁME LIDEM DOMA I VE SVĚTĚ

V Česku poskytujeme široké spektrum sociálních a zdravotních služeb. Lidem ve znevýhodněných regionech světa pomáháme vzít život do vlastních rukou.

STOLETÁ HISTORIE

Počátek Charity se datuje do období od konce první světové války a rozpadu Rakouska-Uherska. Vyrostla tzv. odspodu: charitní organizace vznikaly na více místech současně. Například v červnu 1918 byl z popudu pražského arcibiskupa Pavla Huyna založen Svaz katolické charity v Království českém. Budování charitní sítě bylo završeno v roce 1922, kdy vznikl Svaz charity v Olomouci a Brně.

 

VÝROČNÍ AKCE

Charita Česká republika

Charita Česká republika

Ve čtvrtek 23. června jsme ve spolupráci s Českou biskupskou konferencí uspořádali tiskovou konferenci k příležitosti stoletého výročí založení Charity Česká republika. Během ní jsme představili historický vývoj a významné milníky Charity i služby poskytované v současnosti.

Tiskovou konferencí zároveň zahajujeme sérií akcí na oslavu stoletého výročí, jejichž aktuální přehled budete moci sledovat na webových stránkách jednotlivých Charit. Na setkání s novináři vystoupil Mons. Jan Graubner, předseda České biskupské konference, a Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika.

Zobrazit pozvánku