Inovace

Inovace a digitalizace patří mezi jedny z nejzásadnějších nástrojů, které dokáží významně podpořit ekonomický rozvoj a růst. Stejně tak mohou výrazně přispět k lepšímu fungování státního aparátu podporou efektivnějšího rozhodování na základě lépe dostupných a kvalitnějších dat. Řada států, ve kterých Charita Česká republika (CCR) působí, vnímá inovativní přístupy a rozvoj sektoru informačních a komunikačních technologií jako zcela zásadní pro svoji ekonomickou transformaci a zahrnuje je tak do svých rozvojových strategií.  

Charita Česká republika využívá jak technologické, tak organizační inovace. Oboje jsou pro dosažení našich cílů v místech, kde pracujeme, a komunitách, které podporujeme, velmi důležité. CCR ve svých projektech zohledňuje technologické a komunikační priority našich partnerů stejně jako cíle a omezení specifikovaná v národních rozvojových plánech.

3D tiskárny

3-D tiskárny

Mobilní nemocnice

Mobilní nemocnice

Porodnictví

Technologická podpora v porodnictví

Meteorologická data v zemědělství

Meteorologická data v zemědělství

Systém na pěstování rýže

Nový systém na pěstování rýže

covid lab

COVID Lab

Recyklační technologie

Recyklační technologie ve stavebnictví

Organizační inovace

Umožňují místním komunitám překonávat překážky na pracovním trhu a zranitelnost bankovních systémů.

Financování Zambie

Inovativní financování v Zambii

Irák

Inovativní financování v Iráku