Charitní síť

Oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce je součástí neziskové organizace Charity Česká republika. Tu tvoří síť 301 arcidiecézních, diecézních, oblastních, městských a farních Charit včetně České katolické charity a Řeckokatolické charity.

CHČR fotoCharita Česká republika je nejstarší dobročinnou organizací a zároveň největším nestátním poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb u nás. Každoročně také pořádá nejrozsáhlejší sbírkovou akci u nás – Tříkrálovou sbírku.

Charita Česká republika každoročně pomáhá téměř 170 tisícům lidí po celé republice a díky práci v oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce přispívají ke zlepšení kvality života lidí po celém světě. Pomáháme lidem v nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, sexuální orientaci, či jejich etnické, národnostní či náboženské příslušnosti.

Od roku 1995 je Charita Česká republika jedním z více než 160 členů celosvětových sítí Caritas Europa a Caritas Internationalis, která koordinuje nouzové operace, formuluje rozvojovou politiku a prosazuje lepší svět pro všechny.

I přesto, že každá Charita působí jako samostatná jednotka na vlastní regionální úrovni, její členské organizace se spojují v konfederaci, která se v době jakékoliv světové krize semkne a působí jako jeden společný celek.