O nás

Z cyklu Děti patří do školy.Charita Česká republika nabízí pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí, provozuje širokou síť sociálních a zdravotních služeb, funguje jako sdružení více než 300 Charit v České republice, je nestátní neziskovou organizací a součástí římskokatolické církve, každoročně organizuje Tříkrálovou sbírku, poskytuje humanitární pomoc a zajišťuje rozvojovou spolupráci v oblastech postižených přírodními katastrofami či válečným konfliktem v řadě zemích světa a díky členství v Caritas Internationalis a Caritas Europa má partnery po celém světě.

Posláním Charity je služba milosrdné lásky církve lidem v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci, jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře.

V současné době působí například v Gruzii, Jordánsku, Kosovu, Mongolsku, Moldavsku nebo Zambii. Přehled všech zemí s projekty Charity ČR i ostatních arci/diecézních Charit najdete na stránce Kde působíme.

Mezi dlouhodobé priority patří vzdělávání, zajištění či podpora živobytí místních obyvatel či zlepšování schopností lokálních partnerů. Některé z diecézních Charit dále podporují a zajišťují program Adopce na dálku®. V České republice se soustřeďujeme na oblast rozvojového vzdělávání a na pomoc cizincům v nouzi. Další podrobnosti najdete stránce Jak pomáháme.

Kontakty:

Charita Česká republika
Vladislavova 1460/12
110 00 Praha 1
tel.: 296 243 330, fax: 296 243 333

e-mail: tereza.reznarova@charita.cz

IČ: 70100969
Evidence u MK ČR: 8/1-00-702/1999