O nás

Oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce je od roku 2004 součástí Charity Česká republika, která je nejstarší dobročinnou organizací v České republice. Poskytuje pomoc po celém světě tam, kde je potřeba. Máme sedm stálých zahraničních poboček - v Zambii, Iráku, Mongolsku, Gruzii, Moldavsku, Sýrii a Turecku a na Ukrajině. Zaměřujeme se především na rozvojovou spolupráci. Pravidelně se ale zapojujeme také do humanitární pomoci obyvatelům zasaženým mimořádnými situacemi kdekoliv ve světě, ať jde o válečný konflikt, přírodní katastrofu či jinou závažnou situaci. 

Pomoc Charity Česká republika v Česku

Spolu s více než 160 členy jsme součástí celosvětové sítě Caritas Internationalis. Oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce spadá pod Charitu Česká republika, ale věnuje se především pomoci v zahraničí. 

Sídlíme v Praze, ale pracujeme všude tam, kde je to potřeba

...

JAK PRACUJEME 

 

Udržitelnost

V naší práci klademe důraz na to, aby byl dopad naší pomoci co největší a dlouhodobě udržitelný. Pokud je to možné, ihned po zajištění bezprostřední humanitární pomoci pomáháme lidem postavit se na vlastní nohy a zajistit si vlastní obživu, což jim umožní prosperovat dlouhodobě. 

 

Transparentnost

Je pro nás zásadní efektivní vynaložení finančních zdrojů a maximální transparentnost. Kromě vysoké kvality a férovosti poskytnuté pomoci tedy od našich pracovníků vyžadujeme i absolutní finanční transparentnost.  

 

Rovnost

Poskytujeme pomoc těm, kteří to potřebují, bez ohledu na jejich věk, pohlaví, etnicitu, politickou příslušnost či náboženské vyznání. 

 

Spolupráce

Spolupracujeme s prověřenými místními partnerskými organizacemi a s místními samosprávami na celostátní i lokální úrovni. Jsme vysoce hodnocenými partnery agentur OSN jako je UNHCR, UNICEF, UNDP a Evropské komise, spolupracujeme s Ministerstvem zahraničí, Českou rozvojovou agenturou, ambasádami a řadou dalších uznávaných  institucí. Jsme součástí celosvětové sítě Charit, jejíž členové pravidelně spolupracují. 

...

NAŠE PRIORITY

Rozvojová spolupráce 

V naší rozvojové spolupráci jsou našimi prioritami především oblasti zdravotnictví a sociálních služeb, vzdělávání, podpora vzniku nových pracovních míst ve znevýhodněných regionech a zajištění a podpora živobytí místních obyvatel. Věnujeme velkou pozornost i ochraně životního prostředí a trvalé udržitelnosti. 

Humanitární pomoc 

Humanitární pomoc poskytujeme lidem zasaženým válkou nebo přírodní katastrofou. V případě humanitární katastrofy zajišťujeme základní potřeby, jako jsou přístřeší, potraviny, pitná voda, hygienické potřeby či zdravotní a psychologická péče 

Pomáhejte s námi

Konkrétní příběhy naší pomoci