O nás

Jako nejstarší dobročinná organizace s celostátní strukturou v České republice jsme zároveň největším nestátním poskytovatelem sociálních i zdravotních služeb. Naši síť tvoří více než 320 Charit různé velikosti – od malých farních až po ty diecézní nebo arcidiecézní. Pořádáme Tříkrálovou sbírku, nejrozsáhlejší sbírkovou akci u nás. 

Posláním Charity je služba milosrdné lásky církve lidem v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci, jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře.

Naše oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce poskytuje pomoc v řadě zemí světa od Haiti přes jihoamerický kontinent, Afriku, Evropu, Blízký východ a asijské země. Humanitární nouzi ulehčujeme hlavně lidem zasaženým válkou nebo přírodní katastrofou, projekty rozvojové spolupráce se týkají zdravotnictví, vzdělávání, zemědělství, ochrany životního prostředí apod.  

V roce 1995 se Charita Česká republika stala plnohodnotným členem konfederace Caritas Europa a Caritas Internationalis a díky tomu má partnery po celém světě. 

  • Tým 200 lidí v ČR a na misích
  • Působíme v 8 zemích světa
  • 53,6 % prostředků dáváme na rozvojovou spolupráci
  • Každý rok okolo 20 nových projektů

Mezi dlouhodobé priority patří vzdělávání, zajištění či podpora živobytí místních obyvatel či zlepšování schopností lokálních partnerů. Některé z diecézních Charit dále podporují a zajišťují program Adopce na dálku®. V České republice se soustřeďujeme na oblast rozvojovéno vzdělávání a na pomoc cizincům v nouzi

V současné době působíme v těchto zemích:

10

Gruzie

Charita Česká republika zahájila své rozvojové aktivity v Gruzii v roce 2008. Od zahájení gruzínského programu do roku 2015 byly projekty CHČR realizovány převážně prostřednictvím místních partnerských organizací. Čtěte více

P9S_6486

Moldavsko

Charita Česká republika působí v Moldavsku od roku 2004, kdy zahájila svůj první rozvojový projekt v zemi. Od zahájení moldavského programu do roku 2017 byly projekty CHČR realizovány převážně prostřednictvím místních partnerských organizací. Čtěte více

mongolia-dzud_32084677996_o

Mongolsko

Charita Česká Republika začala v Mongolsku působit v roce 2006 a o dva roky později jsme zde otevřeli misi. Naše působení v Mongolsku bylo od začátku zaměřené převážně na rozvojové projekty, které jsme ale kombinovali s humanitární pomocí, která je v zemi nutná po často krutých a dlouhých zimách. Čtěte více

DSC_3231

Irák

Nedávná historie Iráku byla silně ovlivněna ozbrojenými konflikty, sektářských násilím a nestabilní politickou situací. V posledních letech Irák nejvíce zasáhla invaze tzv. Islámského státu, kvůli které byl zpustošen zejména severozápad země a miliony Iráčanů musely opustit své domovy. Čtěte více

OPD2

Kambodža

Charita ČR působí v Kambodži od roku 2011. Naším cílem je podporovat udržitelný rozvoj především v oblastech zdravotní péče (oční lékařství a pediatrie), zvyšování připravenosti obyvatel ke zvládání přírodních katastrof a mírnění jejich dopadů, zvyšování přístupu k pitné vodě a sanitaci, inkluzivní vzdělávání či integrace lidí s handicapem na trh práce. Čtěte více

DSCN0609

Zambie

Mise Charity České republiky v Zambii byla založena v květnu 2013 se sídlem vMongu, v Západní provincii. Mise poskytuje podporu v rozvojové spolupráci a humanitární pomoci v Zambii, konkrétně v  reprodukčním zdraví a výživě, ekonomickém posílení prostřednictvím obživy a zemědělství a sociální ochraně uprchlíků. Čtěte více

20150916_plavani do Evropy (2)

Sýrie

Charita Česká republika v zemi začala působit v roce 2013 a naše práce se od té doby zaměřovala zejména na zlepšení zdravotní péče a na materiální pomoc těm nejzranitelnějším rodinám. S pomocí místních partnerů jsme tak provozovali mobilní kliniku nebo dodávali léky pro zdravotnická střediska. Rodinám, které před válkou uprchly do jiných částí Sýrie, jsme poskytovali nezbytné potraviny, oblečení nebo školní pomůcky pro děti. Čtěte více

IMG_0060

Libanon

Hlavní město země, kterou v posledních desetiletích drtí hluboká hospodářská krize, postihlo po koronavirové epidemii další zdrcující neštěstí v podobě mohutné exploze. Zničené nebo poškozené domy, přeplněné nemocnice a hlavně desítky předčasně ukončených životů – to je bilance prvních hodin, která zdaleka nepostihuje obrovský rozsah katastrofy. Vyhlásili jsme proto veřejnou sbírku na pomoc Libanonu. Čtěte více