O nás

Oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce je součástí Charity Česká republika od roku 2004. Poskytuje pomoc po celém světě tam, kde je potřeba. Máme pět stálých misí - v Zambii, Iráku, Mongolsku, Gruzii a Moldavsku, zároveň ale pracujeme i na zlepšení situace obyvatel zasažených válečnými konflikty v Sýrii a Náhorním Karabachu. V minulosti jsme působili také v Kambodži, na Ukrajině nebo v Čečensku, či pomáhali lidem zasaženým výbuchem v libanonském Bejrútu.

V našem oddělení se věnujeme i globálnímu rozvojovému vzdělávání a osvětě, které se zabývá především aktivitami spojenými s udržitelným rozvojem u nás i v zahraničí.

Jak pracujeme

V rámci naší zahraniční práce klademe důraz na to, aby byl dopad naší pomoci co největší a dlouhodobý. Usilujeme o to, aby tam, kde je to možné, byla naše pomoc trvale udržitelná. Pokud je to možné, raději než rozdávat potraviny, pomáháme lidem postavit se na vlastní nohy a zajistit si vlastní obživu.

Je pro nás zásadní efektivní vynaložení finančních zdrojů a maximální transparentnost. Naši kolegové z místních poboček Charity Česká republika dokáží zajistit nejen vysokou kvalitu a férovost poskytnuté pomoci, ale i finanční transparentnost. Pomáháme těm, kteří to potřebují, bez ohledu na jejich věk, pohlaví, etnicitu, politickou příslušnost či náboženské vyznání.

Spolupracujeme také s prověřenými místními partnerskými organizacemi a s místními samosprávami na celostátní i lokální úrovni. Jsme vysoce hodnocenými partnery agentur OSN (UNHCR, UNICEF, UNDP atd.) a Evropské komise, spolupracujeme s Ministerstvem zahraničí, Českou rozvojovou agenturou, ambasádami a řadou dalších respektovaných organizací. Jsme součástí celosvětové sítě Charit.

Naše priority

Mezi naše priority na poli rozvojové spolupráce patří především oblast zdravotnictví a sociálních služeb, vzdělávání, podpora vzniku nových pracovních míst ve znevýhodněných regionech a zajištění a podpora živobytí místních obyvatel. Věnujeme velkou pozornost i ochraně životního prostředí a trvalé udržitelnosti.

Konkrétně podporujeme například obnovu živobytí navrátilců v Iráku, vznik nových pracovních míst v chudých oblastech Gruzie nebo rozšiřujeme dostupnost a kvalitu péče pro děti s poruchou autistického spektra. V Zambii poskytujeme podporu uprchlíkům, usnadňujeme jim přístup ke vzdělání a pomáháme jim zajistit trvale udržitelné zdroje obživy. V neposlední řadě se v Mongolsku věnujeme nastavení efektivního nakládání s odpady.

Humanitární pomoc poskytujeme lidem zasaženým válkou nebo přírodní či jinou katastrofou. Zajišťujeme základní potřeby, jako jsou přístřeší, potraviny, pitná voda, hygienické potřeby či zdravotní a psychologická péče. Pomáháme například lidem v Sýrii, Iráku nebo Náhorním Karabachu či Libanonu.

  • Tým více než 200 lidí v ČR a na misích
  • Aktivní mise v 5 zemích světa
  • 53,6 % prostředků dáváme na rozvojovou spolupráci
  • Aktuálně pracujeme na 50 projektech

V současné době působíme v těchto zemích:

10

Gruzie

Charita Česká republika zahájila své rozvojové aktivity v Gruzii v roce 2008. Ze začátku jsme v zemi působili prostřednictvím místních partnerských organizací a v roce 2015 jsme v Gruzii otevřeli vlastní pobočku, díky které můžeme poskytovat kvalitní, včasnou a dobře zajištěnou rozvojovou pomoc.

Čtěte více

DSC_3231

Irák

Irák se stále potýká s následky mnohaletého ozbrojeného konfliktu a nestabilní politickou situací. Zemi nejvíce zasáhla nedávná invaze samozvaného Islámského státu, kvůli níž musely opustit své domovy miliony Iráčanů. Mnoho lidí dodnes nemá adekvátní přístřeší, přístup k základním službám ani dostatečný zdroj obživy.

Čtěte více

OPD2

Kambodža

Charita Česká republika působí v  Kambodži od roku 2011. Během našeho působení jsme se zaměřili na rozvoj především v  oblastech zdravotní péče, přístupu k pitné vodě a sanitaci. Zároveň jsme se věnovali inkluzi ve vzdělávání, rozvoji možností péče pro děti s handicapem a podpořili integraci lidí s handicapem na trh práce.

Čtěte více

IMG_0060

Libanon

Kvůli dlouhotrvajícímu konfliktu v Sýrii uteklo ze svých domovů přes 13 milionů obyvatel. Z těch, co uprchli za hranice země, jich většina nalezla nové zázemí v sousedních státech. Jednou z nich je Libanon, kde v současnosti žije 1,5 milionu Syřanů, kteří tvoří téměř čtvrtinu současné populace v zemi. To vytváří tlak na různé oblasti života v Libanonu, včetně už tak přetíženého zdravotního systému.

Čtěte více

P9S_6486

Moldavsko

V Moldavsku působíme od roku 2004, kdy jsme v zemi zahájili první rozvojový projekt. Do roku 2017 jsme v Moldavsku pracovali především skrze místní partnerské organizace. V roce 2017 jsme v zemi založili misi Charity Česká republika, která byla ve stejném roce zaregistrována pod jménem Pro-Development.

Čtěte více

mongolia-dzud_32084677996_o

Mongolsko

Charita Česká republika působí v zemi od roku 2006, stálou misi jsme zde otevřeli o rok později. V Mongolsku se zaměřujeme především na práci v ochraně životného prostředí, zejména šetrné nakládání s odpady, a aktivní podporu mladých lidí. Máme za sebou ale i humanitární pomoc pastevcům zasaženým krutou zimou nebo pomoc v oblasti vzdělávání, sociálních služeb nebo zdravotnictví.

Čtěte více

20150916_plavani do Evropy (2)

Sýrie

Charita Česká republika začala v Sýrii působit dva roky po vypuknutí konfliktu, v roce 2013. V zemi pomáháme zmírnit dopady občanské války. Opakovaně jsme poskytovali zdravotní pomoc, například provozováním mobilní kliniky v oblasti Idlíbu nebo dodáváním léků a zajištěním provozu kliniky v Aleppu.

Čtěte více

DSCN0609

Zambie

V Zambii působíme od roku 2013 a jde o naši největší zahraniční misi; v současné době má bezmála 200 zaměstnanců. Pracujeme v pěti provinciích: v Lusace, Luapule, Střední, Západní a Severozápadní provincii. V Zambii jsme také hlavním partnerem UNHCR (Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky), spolupracujeme ale i s řadou dalších významných organizací.

Čtěte více