O nás

Jako nejstarší dobročinná organizace s celostátní strukturou v České republice jsme zároveň největším nestátním poskytovatelem sociálních i zdravotních služeb. Naši síť tvoří více než 320 Charit různé velikosti – od malých farních až po ty diecézní nebo arcidiecézní. Pořádáme Tříkrálovou sbírku, nejrozsáhlejší sbírkovou akci u nás. 

Posláním Charity je služba milosrdné lásky církve lidem v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci, jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře.

Naše oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce poskytuje pomoc v řadě zemí světa od Haiti přes jihoamerický kontinent, Afriku, Evropu, Blízký východ a asijské země. Humanitární nouzi ulehčujeme hlavně lidem zasaženým válkou nebo přírodní katastrofou, projekty rozvojové spolupráce se týkají zdravotnictví, vzdělávání, zemědělství, ochrany životního prostředí apod.  

V roce 1995 se Charita Česká republika stala plnohodnotným členem konfederace Caritas Europa a Caritas Internationalis a díky tomu má partnery po celém světě. 

  • Tým 200 lidí v ČR a na misích
  • Působíme v 7 zemích světa
  • 53,6 % prostředků dáváme na rozvojovou spolupráci
  • Každý rok okolo 20 nových projektů

Mezi dlouhodobé priority patří vzdělávání, zajištění či podpora živobytí místních obyvatel či zlepšování schopností lokálních partnerů. Některé z diecézních Charit dále podporují a zajišťují program Adopce na dálku®. V České republice se soustřeďujeme na oblast rozvojovéno vzdělávání a na pomoc cizincům v nouzi

V současné době působíme v těchto zemích:

10

Gruzie

Charita Česká republika zahájila své rozvojové aktivity v Gruzii v roce 2008. Od zahájení gruzínského programu do roku 2015 byly projekty CHČR realizovány převážně prostřednictvím místních partnerských organizací. Čtěte více

P9S_6486

Moldavsko

Charita Česká republika působí v Moldavsku od roku 2004, kdy zahájila svůj první rozvojový projekt v zemi. Od zahájení moldavského programu do roku 2017 byly projekty CHČR realizovány převážně prostřednictvím místních partnerských organizací. Čtěte více

mongolia-dzud_32084677996_o

Mongolsko

Charita Česká Republika začala v Mongolsku působit v roce 2006 a o dva roky později jsme zde otevřeli misi. Naše působení v Mongolsku bylo od začátku zaměřené převážně na rozvojové projekty, které jsme ale kombinovali s humanitární pomocí, která je v zemi nutná po často krutých a dlouhých zimách. Čtěte více

DSC_3231

Irák

Nedávná historie Iráku byla silně ovlivněna ozbrojenými konflikty, sektářských násilím a nestabilní politickou situací. V posledních letech Irák nejvíce zasáhla invaze tzv. Islámského státu, kvůli které byl zpustošen zejména severozápad země a miliony Iráčanů musely opustit své domovy. Čtěte více

OPD2

Kambodža

Charita ČR působí v Kambodži od roku 2011. Naším cílem je podporovat udržitelný rozvoj především v oblastech zdravotní péče (oční lékařství a pediatrie), zvyšování připravenosti obyvatel ke zvládání přírodních katastrof a mírnění jejich dopadů, zvyšování přístupu k pitné vodě a sanitaci, inkluzivní vzdělávání či integrace lidí s handicapem na trh práce. Čtěte více

DSCN0609

Zambie

Mise Charity České republiky v Zambii byla založena v květnu 2013 se sídlem vMongu, v Západní provincii. Mise poskytuje podporu v rozvojové spolupráci a humanitární pomoci v Zambii, konkrétně v  reprodukčním zdraví a výživě, ekonomickém posílení prostřednictvím obživy a zemědělství a sociální ochraně uprchlíků. Čtěte více