1,4 miliardy eur pro lidi v nouzi. Do pomoci se zapojí i Charita Česká republika
15. února 2021 Aktuality

1,4 miliardy eur pro lidi v nouzi. Do pomoci se zapojí i Charita Česká republika

Pandemie koronaviru a dopady změn klimatu zasáhly chudé země v plné síle. Ty nyní potřebují větší pomoc než kdy předtím. Evropská komise proto navýšila v roce 2021 svůj humanitární rozpočet o více než 60 %, na 1,4 miliardy eur. Charita Česká republika spolupracuje s humanitární kanceláří Evropské komise (ECHO) již od roku 2004 a jako jedna ze dvou organizací u nás získala prestižní certifikát, který tuto spolupráci prodlužuje na dalších 7 let.

O tom, co přesně toto jedinečné partnerství přináší, jsme si povídali s manažerem týmu monitoringu a evaluace Ginésem Casanovou.

Dá se nějak jednoduše přiblížit, co partnerství s ECHO pro Charitu Česká republika a lidi, kterým pomáháme, znamená?

Věřím, že dá. Evropská komise dává na financování humanitární pomoci velké množství financí a patří obecně mezi největší dárce. Pokud ale dojde k válečnému konfliktu, zemětřesení, záplavám nebo jiné krizové situaci, je potřeba jednat takřka hned. Když zasažení obyvatelé nedostanou okamžitou pomoc, jejich podmínky se dále často dramaticky zhoršují. Jde doslova o každý den. Zároveň často zasahujeme v zemích a situacích, které jsou složité a nepřehledné. Je tedy velmi důležité, aby pomáhající organizace uměly i v těchto podmínkách poskytnout pomoc, co nejrychleji to jde.

Aby měla organizace ECHO jistotu, že se peníze na pomoc využijí opravdu efektivně a skutečně pomohou, již dopředu uzavírá stabilní partnerství s pečlivě vybranými organizacemi, které dlouhodobě pracují v oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce a které splňují náročná kritéria na kvalitu.

Dalo by se tedy říct, že si ECHO předem vybere pro spolupráci organizace, u kterých si může být jistá, že dokáží darované peníze efektivně použít. Jde vlastně o jakési vyjádření důvěry.

Přesně tak. Když nastane nějaká krizová situace, může ECHO spolupracujícím organizacím, kterým důvěřuje, rychle uvolnit prostředky na pomoc. Má tak jistotu, že se rychle, efektivně a férově použijí tam, kde je potřeba. Na kontrolu fungování dané organizace, jejího způsobu práce, etických hodnot a tak dále zkrátka není čas. Proto si ECHO vybírá spolupracující organizace dlouho dopředu.

S kolika takovýmito organizacemi ECHO dlouhodobě spolupracuje?

Z tisíců organizací, které v Evropě působí, jich je necelých 150; u nás v České republice jen dvě. Jednou z nich je Charita Česká republika.

Díky podpoře od ECHO jsme v minulosti pomáhali například při dzudu v Mongolsku

Získat partnerství s ECHO tedy zřejmě není jen tak. Jaká jsou kritéria, která musí organizace splňovat?

Kritérií je opravdu hodně. Obecně se dá říct, že se v auditu zkoumá, zda daná organizace funguje profesionálně, zda je finančně stabilní, zda má fungující strukturu, nastavená jasně definovaná pravidla, zda je dostatečně akceschopná. ECHO potřebuje mít jistotu, že je fungování spolupracující organizace efektivní, transparentní a že je schopná potřebnou pomoc zajistit dostatečně rychle.

Dokládá se ale i to, jak daná organizace vybírá svoje spolupracovníky nebo jak má zajištěnou ochranu dětí a vůbec znevýhodněných osob, kterým pomáhá, aby nemohlo dojít ke zneužití.

K tomu snad ale nedochází …

Na ochranu těch, kterým pomáháme, klademe v Charitě Česká republika opravdu velký důraz a jde i o jeden ze základních požadavků partnerství s ECHO. A kdyby náhodou k nějaké takové situaci došlo, že máme nastavení takové mechanismy, abychom umožnili rychlé a transparentní řešení. Že i venkovský obyvatel ve válečné oblasti, kde poskytujeme pomoc, může bez obav podat stížnost a že se jí budeme patřičně věnovat.

Charita Česká republika spolupracuje s ECHO již od roku 2004. Čeho už se podařilo s finanční podporou od ECHO dosáhnout?

Pomáhali jsme  například pastevcům v Mongolsku vyrovnat se s následky kruté zimy, a zachovat si tak svůj tradiční zdroj obživy. Působili jsme ale také v Čečensku, kde jsme spolupracovali s místními nevládními organizacemi a předávali jim svoje zkušenosti, jak poskytovat efektivní pomoc i v náročných krizových situacích.

Představuju si, že je ale potřeba kvalitu práce dané organizace pravidelně dokládat, aby mohlo partnerství s ECHO pokračovat.

To určitě ano. Současná certifikace nás opravňuje ke spolupráci na sedm let, na které je schválený ECHO rozpočet. Vzhledem k tomu, že jde o miliardy korun, dává to nám i lidem v nouzi šanci pomoci co největšímu počtu z nich.