Charita a zodpovědnost: Jak zajišťujeme safeguarding
21. ledna 2021 Jak pomáháme

Charita a zodpovědnost: Jak zajišťujeme safeguarding

Jedním z nejdůležitějších závazků naší organizace je safeguarding. Tedy ujištění, že všichni účastníci našich programů jsou chráněni před zneužíváním a vykořisťováním. A to včetně dětí, zranitelných dospělých a osob s postižením.

Prostředí, ve kterém se pohybujeme, je velice náchylné právě ke zneužívání a vykořisťování zranitelných osob. Je to důsledek nevyrovnanosti sil nebo násilí. Podobná nebezpečí se navíc zvyšují zejména v době humanitárních krizí. V Charitě Česká republika jsme proto zavedli systém, který každému, s kým spolupracujeme, poskytne bezpečí a ochranu před jakoukoliv újmou.

Základem je bezpečný nábor pracovníků a partnerů

Od každého nového zaměstnance požadujeme, aby se seznámil s naší „Směrnicí o ochraně dětí a znevýhodněných osob“ a podepsal ji. Všichni nově přijímaní pracovníci musí zároveň podepsat vlastní prohlášení, ve kterém potvrzují, že nebyli nikdy usvědčeni z žádného trestného činu nebo přestupku souvisejícího se zneužíváním dětí. Svou bezúhonnost mohou potvrdit také předložením výpisu z trestního rejstříku.

Stejně postupujeme i při navazování nové partnerské spolupráce. Všichni naši partneři musí mít svou vlastní směrnici o ochraně. Nebo mohou využít tu naši, přizpůsobit si ji pro vlastní potřebu, a plnit tak stanovené normy. Současně se zavazují prověřit v tomto směru všechny své zaměstnance, kteří na projektu spolupracují.

Zaměstnanci prochází školením o ochraně dětí

Chceme, aby naši zaměstnanci porozuměli, jak moc je ochrana dětí v humanitárním a rozvojovém sektoru důležitá. Při nástupu proto mají povinnost projít online školicím programem, nazvaným „Základy ochrany dětí“. Kurz zajišťuje platforma „Humanitarian Leadership Academy“ a je volně dostupný online.

Zaměstnanci prochází školením o ochraně dětí

Jaká je naše odezva na mimořádné případy

Děláme vše proto, abychom předcházeli zneužívání nebo vykořisťování zranitelných osob. Zároveň ale máme nastavené systémy pro případ, kdy by došlo k nějakému incidentu. Patří sem například pokyny, jak správně vyšetřit jakoukoli citlivou situaci.

Současně máme pro každou zemi připravený seznam poskytovatelů zdravotní péče, psychologické podpory a právnické pomoci. V případě, kdy dojde k nějakému incidentu, tak doporučíme dotyčným osobám odbornou pomoc právě na základě tohoto seznamu. Tedy pokud si to budou samy přát.

Všichni naši zaměstnanci a lidé, se kterými spolupracujeme, mohou nahlásit jakékoli podezřelé chování nebo pochybení.

Více se o našem přístupu ke stížnostem a zpětné vazbě dozvíte v dalším článku, který připravujeme.