Charita Česká republika patří mezi nejlépe hodnocené evropské organizace
25. listopadu 2020 Jak pomáháme

Charita Česká republika patří mezi nejlépe hodnocené evropské organizace

Poskytování humanitární pomoci potřebným je jedním z hlavních pilířů naší práce v zahraničí. Proto s potěšením oznamujeme, že jsme mezi prvními organizacemi certifikovanými agenturou EU ECHO, což nám umožní i v nadcházejících letech realizovat kvalitní a vysoce efektivní humanitární projekty.

Charita Česká republika v průběhu let poskytovala humanitární pomoc v mnoha zemích. Šlo například o distribuci potravin v Iráku lidem vysídleným válkou, zvyšování odolnosti komunit postižených přírodními katastrofami v Kambodži, ochranu stád před extrémně chladnými zimami v Mongolsku nebo zajišťování nouzových školení pro místní nevládní organizace v Čečensku. V neposlední řadě  jsme také neustále zlepšovali a zefektivňovali práci, kterou děláme.

Oddělení Evropské civilní ochrany a operací humanitární pomoci (ECHO) je agentura EU poskytující naléhavou pomoc lidem postiženým přírodními katastrofami i katastrofami způsobenými člověkem. Má velmi vysoké nároky na organizace a spolupracuje pouze s vybranými certifikovanými partnery, kteří mohou prokázat, že jejich práce je vysoce profesionální a efektivní.

Charita Česká republika spolupracuje s ECHO od roku 2004. Aby mohla Charita Česká republika pokračovat v nadcházejících letech s ECHO, musela projít důkladným organizačním auditem, který hodnotil vše od našich provozních kapacit, konkrétních odborných znalostí a politik vnitřní kontroly až po naše bezpečnostní standardy, mechanismy odpovědnosti a nástroje finančního řízení. V letošním roce Charita Česká republika prošla organizačním auditem provedeným společností Deloitte s nejvyšší možnou známkou, a proto je jednou z prvních organizací s osvědčením pro spolupráci s ECHO v období od roku 2021 do roku 2027.

Jsme nesmírně hrdí na to, že se můžeme zařadit mezi zkušené a kvalifikované partnery ECHO, a tuto certifikaci považujeme za důkaz kvality práce, kterou děláme. To nejdůležitější je, že certifikace ECHO nám umožní pomoci více lidem, kteří naléhavě potřebují humanitární pomoc, což bude v následujících letech i nadále středobodem naší práce.

Kateřina Velíšková

Administrátor projektů na Blízkém východě
E-mail: 68Go87d7TorvZcagc8m%C1.7~bGkO1p