Charita úspěšně splnila požadavky pro práci s agenturami OSN
25. března 2021 Aktuality

Charita úspěšně splnila požadavky pro práci s agenturami OSN

Pro práci s agenturami OSN je třeba splňovat celou řadu zásadních podmínek. To dobře víme i v Charitě Česká republika. Nedávno jsme získali takzvaný PQP status, díky kterému můžeme zadávat veřejné zakázky jménem Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). Zároveň nám UNICEF udělil nejlepší možné skóre s ohledem na to, jak zajišťujeme safeguarding. 

Partneři UNHCR musí být předem kvalifikováni pro zadávání zakázek

Pro Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky hrají jeho partneři zásadní roli při ochraně a podpoře uprchlíků. Pokud se chce organizace stát partnerem UNHCR, musí nejprve splnit několik podmínek v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek. Na základě toho získá takzvaný PQP status (Pre-qualification for Procurement), který ji opravňuje k zadávání zakázek jménem UNHCR.

Vzhledem k tomu, že s UNHCR spolupracuje naše mise v Zambii, bylo pro nás podmínkou zmiňovaným procesem projít. UNHCR důkladně posuzuje celý systém zadávání veřejných zakázek a finanční systém organizace, a ujišťuje se tak, že je vše v souladu s jejich vlastními pravidly a požadavky.

Charita prošla tímto hodnocením úspěšně a k 10. březnu letošního roku získala status PQP. Ten platí do roku 2025, což znamená, že během této doby může Charita zadávat veřejné zakázky jménem UNHCR.

Charita Česká republika je partnerem UNHCR v Zambii

Platnost pro celou organizaci

Ačkoli jsme o status PQP žádali zejména z toho důvodu, že jsme partnerem UNHCR v Zambii, výsledné hodnocení se vztahuje na celou organizaci.

Status PQP tedy platí pro všechny mise Charity Česká republika, které jsou tímto připravené na případnou spolupráci s Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky.

Charita obdržela nejlepší možné hodnocení od UNICEF

Další kladné hodnocení jsme získali od organizace UNICEF. Jelikož jsme se loni v listopadu stali jejich partnerem v Gruzii, ředitelství UNICEF nás požádalo, abychom připravili vlastní posouzení toho, jak se naše organizace věnuje ochraně před sexuálním vykořisťováním a zneužíváním, tedy takzvané PSEA (Protection from Sexual Exploitations and Abuse).

Pokaždé, když UNICEF zahajuje partnerství, přidělí novému partnerovi vysoce rizikové skóre. To se změní poté, co organizace dokončí zmíněné posouzení PSEA. Po vyhodnocení pak získá nový status podle skóre, které obdrží od UNICEF.

Charita zahájila loni v Gruzii spolupráci s UNICEF

UNICEF vyžaduje posouzení šesti základních kategorií, mezi které patří organizační politika, organizační řízení a systém lidských zdrojů, povinná školení, podávání zpráv, asistence a doporučení, a vyšetřování.

Poté, co jsme výsledné posouzení a všechny průkazné dokumenty zaslali ředitelství UNICEF, obdrželi jsme jako organizace vůbec nejlepší možné hodnocení a naše rizikové skóre se snížilo na nízké. Stejně jako v případě UNHCR výsledné hodnocení platí pro celou organizaci. Všechny mise Charity Česká republika se tak při novém partnerství s UNICEF mohou prezentovat tímto úspěchem a nízkým rizikovým skóre.

Hodnocení je rovněž platné po dobu pěti let.

 

Autor úvodní fotografie: Jiří Pasz