Charita Česká republika je připravena pomoci Ukrajině
15. února 2022 Aktuality

Charita Česká republika je připravena pomoci Ukrajině

Východ Ukrajiny čelí humanitární krizi nepřetržitě od roku 2014. Charita potřebným lidem v zemi dlouhodobě pomáhá. V případě eskalace ozbrojeného konfliktu je Charita Česká republika připravena poskytnout okamžitou humanitární pomoc lidem zasaženým válkou, ať již v oblastech bojů zůstanou, nebo uprchnou.

V důsledku vleklého ozbrojeného konfliktu se východ Ukrajiny potýká s dlouhodobou humanitární krizí. Pokud dojde k další eskalaci bojů a útoku ze strany Ruska, dramatická situace v zemi se ještě prohloubí. Další desítky tisíc lidí budou nuceny uprchnout z oblastí bojů a budou potřebovat pomoc se zajištěním základních životních potřeb.

Ve spolupráci s naším dlouhodobým partnerem Charitou Ukrajina jsme připraveni poskytnout okamžitou pomoc lidem zasaženým boji, ať již zůstanou ve válečné zóně nebo budou nuceni uprchnout.

„Situace na Ukrajině je již v současnosti alarmující, východ země čelí humanitární krizi nepřetržitě od roku 2014. Eskalace konfliktu ještě dál – a zřejmě bohužel dramaticky - zvýší počet těch, kteří budou potřebovat bezprostřední pomoc při zajištění základních životních potřeb. Jsme připraveni se na pomoci obyvatelům stiženým válkou podílet, a to tím spíš, že se jedná o zemi nám tak blízkou,“ říká Evžen Diviš, regionální manažer pro oblast postsovětských zemí a Blízkého východu.

Charita pomáhá na Ukrajině dlouhodobě

Charita pomáhá na Ukrajině dlouhodobě. Zajistili jsme například zvýšení dostupnosti a rozsahu poskytované zdravotní péče na východní Ukrajině či vyškolili psychology v postupu při řešení posttraumatických stavů. Zároveň podporujeme vnitřně vysídlené obyvatele země. Pomáháme také s rozvojem a poskytováním sociálních služeb i materiální pomocí.

Podpořit pomoc lidem postiženým ozbrojeným konfliktem na Ukrajině můžete přispěním na sbírkový účet.

Děkujeme za vaši pomoc

 

Darujte převodem na sbírkový účet

 

55660022/0800

VS 104

 

QR kódem

QRkod Ukrajina

Kontakt pro média:

Evžen Diviš, regionální manažer pro Mongolsko, Gruzii, Moldavsko, Balkán a Blízký východ

E-mail: evzen.divis@charita.cz

Tel.: + 420 731 646 991