Jak se mládež v Mongolsku zapojuje do politiky
16. června 2021 Aktuality

Jak se mládež v Mongolsku zapojuje do politiky

Demokratické vlády po celém světě často nezvládají zapojovat mladé lidi a naslouchat jim. Mladí se mohou cítit, jako kdyby jejich hlas neměl váhu a že jejich problémy nejsou brány vážně. Dnešní mladí lidé jsou přitom ti, kteří budou s dopady politických rozhodnutí, ať už dobrými, nebo ne, žít déle než kdokoliv jiný. Charita Česká republika v Mongolsku této mládeži dává platformu a příležitost, jak se do veřejného dění zapojit.

„All for YOUth, YOUth for all“

Jedním z hlavních cílů Charity Česká republika v Mongolsku je těmto mladým lidem, kteří jednou budou tvořit budoucnost své země, dávat odvahu a jejich hlasům sílu. Charita bojuje s nedostatečnou reprezentací mladých ve vládě s projektem All for YOUth, YOUth for all. Ten spočívá mimo jiné v soutěži o grant, kterou Charita vyhlásila ve spolupráci s Mongolskou radou pro mladé a Centrem pro občanskou výuku. Šest neziskových organizací, složených z mladých lidí, představí modely, které mají zlepšit zapojení mladých lidí na úrovni místních okrsků. Za tímto účelem vznikl klub Nová vlna, který měl za úkol zjistit, jaké jsou největší problémy mladistvých v 18. okrsku kraje Chingeltei, a přijít se způsobem, jak tyto problémy přednést místním zastupitelům.

Nová vlna – spolupráce, oddanost, zodpovědnost

V lednu letošního roku začala Nová vlna svou práci dvoudenním webinářem pro mongolskou mládež, během kterého organizátoři se svými vrstevníky otevřeně debatovali o problémech v 18. okrsku a o způsobech, jak se přes tyto potíže dostat. Díky tomuto projektu vznikla Skupina mladých aktivistů, tým dvou žen a deseti mužů, jejichž cílem je zlepšit podmínky ve své komunitě a nastartovat další pozitivní změny pro svou budoucnost.

Nová vlna v Mongolsku

„Uvědomili jsme si, že máme unikátní možnost pracovat s vládní organizací a mít dopad na jejich rozhodnutí. Poslední dobou stále slyšíme, že se mladí lidé nezapojují a když ano, tak jsou jejich nápady a názory nerealistické. Já jsem ale věděla, že to není pravda. Mladí lidé by byli rádi vyslyšeni a rádi by se zapojili do diskuzí o politice i sociálních problémech, a naopak mají potenciál se s jakýmikoliv těmito výzvami úspěšně potýkat,“ řekla Boditsetseg Tsendsuren, projektová manažerka zmíněného projektu.

Mládež se terénu nebojí

Dalším krokem bylo vyrazit do terénu a naslouchat svým vrstevníkům. Skupina poháněná odhodláním a touhou pro inovaci použila unikátní systém digitálního mappingu, aby mohla stále spolupracovat jako tým, i když se jednotliví členové nacházeli fyzicky v jiných místech. Po prvních pár rozhovorech s vrstevníky bylo jasné, že mladí lidé rozumí politickému systému a ví o různých problémech, které se v jejich komunitě nacházejí a se kterými je potřeba bojovat.

Po identifikaci místních potíží se mohla Skupina mladých aktivistů dostat k další metě, a to ke zkoumání problémů, o kterých jim řekli obyvatelé 18. okrsku. Pro vyšší efektivitu svou skupinu mladí aktivisté rozdělili na menší týmy, aby se každý mohl soustředit na specifický typ problému. Každá tato skupinka poté dále zkoumala primárně původy nominovaných trápení a jejich možná řešení.

Moment pravdy

Skupina mladých aktivistů chtěla být slyšet. Mladí aktivisté připravili formální návrh pro guvernéra 18. okrsku. Žádali o založení Rady dětí a mládeže a zároveň i nastínili potřebné změny pro úspěšné řešení problémů, které v jejich komunitě stále přetrvávaly. Nastalo dlouhé čekání na vysněnou odpověď. Po šesti týdnech působení skupiny se aktivisté stále nevzdávali naděje a doufali, že trpělivost i v jejich případě přinese růže.

Skupina využila k práci takzvaného digitálního mappingu

Skupina mladých aktivistů se konečně dočkala odpovědi na konci března. Na papíře se krásně vyjímá podpis připomínající antický ornament a razítko samotného guvernéra B. Nasanbata. Guvernér vyslyšel tužby mladých aktivistů a souhlasil se vzájemnou spoluprácí. Pozornosti neujde ani poznámka, že radnice zlepší vybavení okrsku, aby se mladým v jejich městě dobře žilo, a to hlavně s pocitem bezpečí.

Odhodlanost

I přes to, že se Skupina mladých aktivistů spojila jen před pár týdny, spustila řetězovou reakci změn, ze kterých budou těžit nejen mladí lidé, ale všichni obyvatelé 18. okrsku. Jejich úspěchy jsou přímými důsledky nezastavitelného odhodlání mladých a jejich víry v systém. Zapojili svou komunitu, spustili online webináře, hledali a analyzovali problémy a pro guvernéra připravili formální žádost – a to vše za nejistých dob pandemie.

Jejich úspěch bude sloužit celé komunitě, a přitom to celé začalo jen jako skupinka 12 motivovaných mladých lidí, kteří se nenechali zastavit žádnými překážkami, ani celosvětovou pandemií covidu-19.