Momentálně pro Ukrajinu nejvíc oceníme finanční pomoc, říká Klára Boumová
28. února 2022 Aktuality

Momentálně pro Ukrajinu nejvíc oceníme finanční pomoc, říká Klára Boumová

Klára Boumová působí v Charitě Česká republika jako manažerka pro advokační činnost v oblasti migrace. Kromě přímé pomoci potřebným totiž Charita také připomínkuje zákony v sociální a zdravotní oblasti nebo iniciuje jednání o potřebě systémových změn na národní i evropské úrovni. Běžný pracovní den ale narušila válka na Ukrajině, na kterou bylo nutné rychle reagovat a poskytovanou pomoc náležitě koordinovat. S Klárou Boumovou jsme hovořili o tom, jakou pomoc Charita poskytuje lidem utíkajícím před válkou na Ukrajině do České republiky.

Co si můžeme představit pod koordinací pomoci a kdo všechno je v procesu zapojen?

Charita Česká republika je v úzkém kontaktu mimo jiné s Ministerstvem vnitra, Správou uprchlických zařízení, Integračním centrem Praha, ale také s řadou neziskových organizací, s dobrovolníky i s kolegy z oblastních charit. Koordinátor musí v tomto případě zajistit hladký průběh činnosti na všech úrovních a optimalizovat vzájemnou spolupráci. Pomáháme totiž jedině společně.

Chci přispět na Charita pro Ukrajinu

Vy jistě nejste v této roli poprvé.

To je pravda, v Charitě máme s poskytováním pomoci cizincům řadu zkušeností. Stejně tak s reakcemi na mimořádně události. Dlouhodobě podporujeme cizince, kteří se ocitli v situaci, které nedokážou sami řešit, ať už se jedná o problémy běžného života, anebo neočekávané krize a mezinárodní katastrofy, jako je například současná situace.

hum

Narážíte samozřejmě na probíhající válku na Ukrajině. Kam se může obrátit člověk z Ukrajiny, který potřebuje rychle získat základní informace?

 To je jednoduché, zavolat na tel. +420 731 432 431, kde Charita provozuje bezplatnou a anonymní informační linku v českém i ukrajinském jazyce. Kromě základních informací, užitečných telefonních čísel a adres nabízíme také tlumočení a v neposlední řadě i psychosociální podporu. Naši operátoři jsou totiž odborně proškoleni v krizové intervenci a jsou připraveni pomoci každému, kdo se na ně obrátí. Informační linku provozuje také Ministerstvo vnitra, informace má také na svých stránkách.

Zaznamenali jste v posledních dnech větší zájem o tyto služby?

Rozhodně ano, běžně bývá na lince menší provoz, obvykle evidujeme 5-10 volajících s otázkami ohledně nedostupné zdravotní péče, nevyplacené mzdy nebo třeba možnostech vzdělávání, zatímco dnes bylo na lince 43 hovorů. Většina volajících se chtěla informovat ohledně příjezdu do České republiky, o možnostech nouzového ubytování, prodloužení povolení k pobytu nebo o rozdělených rodinách a podmínkách sloučení.

Vzhledem k tomuto nárůstu jsme rozšířili provozní dobu infolinky. Nyní je dostupná v úterý a sobotu 9-12, 14-17 hodin a v pondělí, ve středu a v pátek 9-13, 14-18.

Cizinci přicházející z válečných konfliktů musí žádat o mezinárodní ochranu a jsou na několik týdnů umístěni do přijímacích středisek. Je tomu tak i v případě, že tu už mají někoho z rodiny?

Většina nově příchozích z Ukrajiny do azylového procesu vůbec nepůjde. Česká republika totiž pro ně připravila mimořádná dlouhodobá víza (tak zvané vízum za účelem strpění pobytu na území), které bude možné vydávat na počkání na pobočkách Odborů azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra. Klíčové informace mohou zájemci získat na webu Ministerstva vnitra, které pro tyto účely zřídilo speciální stránku v češtině i ukrajinštině. Zde mohou získat také informace, jak prodloužit pobyt na českém území, jak zažádat o pracovní víza nebo jak pomoci rodinným příslušníkům přijet do České republiky. Tato infolinka bude v provozu i přes víkend takřka nonstop.

Pomoc Ukrajině

Zapojuje se do tohoto procesu i Charita?

Koordinátoři ve všech diecézích koordinují pomoc příchozím, zajišťují potravinovou a materiální podporu, ve spolupráci s místními aktéry zajišťují ubytování. Shromažďují nabídky i žádosti o pomoc.

Na některých pobočkách Odborů azylové a migrační politiky (OAMP) poskytují diecézní Charity přímou asistenci. Pomáhají například s vyplňováním formulářů, tlumočí, usnadňují komunikaci mezi cizinci a úředníky. Jedná se zejména o Prahu, Brno, Hradec Králové, Plzeň a České Budějovice. Provoz OAMP je v nynější mimořádné situaci rozšířen, stejně tak i naše asistence.

Máme k dispozici také širokou síť dobrovolníků, kteří okamžitě nabídli pomoc. Pravděpodobně je využijeme jako doprovod příchozích do dočasného ubytování. Ministerstvo kultury dalo k dispozici dva byty v Praze pro Ukrajince a několik osob můžeme ubytovat také v charitním hotelu Marianeum, který momentálně uvolnil 4 pokoje.

Jak se mohou zapojit lidé, kteří by chtěli pomoci?

Charita vyhlásila sbírku Charita na Ukrajinu, kam je možné přispět finančně. Takový typ pomoci momentálně oceníme nejvíc, umožní nám to efektivní plánování a poskytování pomoci doma i na Ukrajině. Řada lokálních Charit pak poptává možnost ubytování pro přicházející Ukrajince či materiální pomoc, kterou v dané lokalitě potřebují. Doporučujeme tedy sledovat stránky nejbližší Charity každého. Děkujeme všem, kteří se lidem stiženým válkou rozhodli pomoct.

Darujte převodem na sbírkový účet

 

 

55660022/0800

VS 104

 

QR kód

QR kód Ukrajina