Ukrajina se řítí k humanitární katastrofě. Charita požaduje zajištění přístupu k humanitární pomoci
24. února 2022 Aktuality

Ukrajina se řítí k humanitární katastrofě. Charita požaduje zajištění přístupu k humanitární pomoci

„Události, které začaly dnes brzy ráno, nevyhnutelně povedou k obrovské humanitární katastrofě. Je téměř nemožné uvěřit, že musí lidi v 21. století v centru Evropy budit v pět hodin ráno výbuchy a zvuky sirén,“ prohlásila Tetiana Stawnychy, vedoucí Charity Ukrajina, v reakci na celoplošný útok, který byl na Ukrajinu zahájen v dnešních časných ranních hodinách. Charita se obává dramatického dopadu, který tento krok bude mít na místní obyvatelstvo, jež žije v krizových podmínkách už osm let. Od počátku konfliktu zahynulo již 14 000 lidí a dalších 1,5 milionu bylo vysídleno. Situaci značně zhoršila také pandemie covidu-19.

Charita vyhlásila mimořádnou sbírku na podporu lidí zasažených konfliktem, aby bylo možné jim pomoci zajistit potraviny, pitnou vodu, přístřeší i hygienické potřeby a také bezpečný přesun k jejich do bezpečných oblastí. „Potřebujeme vaši podporu, abychom měli šanci reagovat na humanitární krizi a pomáhat lidem postiženým válkou," zdůraznila Stawnychy.

Příprava na eskalaci

Již od konce léta 2021 se Charita připravovala na možnou eskalaci konfliktu, zejména na východní Ukrajině, a nutnost zajistit humanitární pomoc. Charita Ukrajina školila svoje zaměstnance a dobrovolníky, aby zvýšila jejich schopnost poskytnout místním komunitám potřebnou pomoc a posílila svou síť. Zároveň zřídila centra, která mají zajistit asistenci vnitřně vysídleným osobám, jejichž počet se s největší pravděpodobností se zahájením této nedávné vojenské intervence výrazně zvýší.

Pomoc na Ukrajině

Humanitární pomoc

Množství těch, kteří potřebují humanitární pomoc, jsou již nyní dramatické: „Již před invazí bylo na obou stranách kontaktní linie 2,9 milionu místních obyvatel, kteří potřebovali humanitární pomoc. Dnes se toto číslo exponenciálně zvyšuje," dodává Stawnychy.

Práci Charity Ukrajina podporují její partneři z charitní sítě, včetně Charity Česká republika. Celkem jde o 36 organizací. „Nemůžeme ignorovat tragické humanitární důsledky této války," říká generální tajemník Caritas Internationalis Aloysius John. „Je povinností mezinárodního společenství chránit obyvatele Ukrajiny a zajistit jim přístup k životně důležité pomoci," dodává.

Charita trvá na tom, aby všichni lidé měli přístup k humanitární pomoci, zejména ti nejzranitelnější, a aby byla zaručena svoboda pohybu pro ty, kteří před konfliktem prchají. „Všichni musíme jednat. To, co se odehrává na Ukrajině, ohrožuje mezinárodní stabilitu a mír a, jak zdůraznil papež, uráží mezinárodní právo."