Urgentní výzva Caritas Internationalis: Vakcíny proti Covid-19 musí dostat i rozvojové země
9. února 2021 Aktuality

Urgentní výzva Caritas Internationalis: Vakcíny proti Covid-19 musí dostat i rozvojové země

Organizace Caritas Internationalis, jejímž je Charita Česká republika členem, v nejnovějším prohlášení vyzývá OSN a odpovědné činitele, aby urgentně řešili přístup rozvojových zemí k vakcíně proti koronaviru. Podle Caritas Internationalis není distribuce vakcín spravedlivá a zapomíná se při ní na chudé státy.

Od loňského roku provází lidstvo nejistota spojená s šířením onemocnění Covid-19. V boji proti koronaviru jsme se pokusili přizpůsobit této náročné situaci, jak nejlépe to šlo. Jakmile se ke konci roku objevila vakcína proti Covid-19, přineslo to světu naději, zároveň ale i větší propast v nerovnosti.

„Dokud nebudeme před nákazou v bezpečí všichni, nebude v bezpečí nikdo“

Organizace Caritas Internationalis zdůrazňuje, že každý život je nedotknutelný, a nikdo tak nesmí být při distribuci vakcín vynechán. Chudí lidé, menšiny, uprchlíci a marginalizovaní jedinci navíc patří mezi skupiny, které jsou koronavirem ohroženy ze všech nejvíc. Podle Caritas Internationalis je péče o ně naší morální prioritou. V případě, kdy na tyto skupiny zapomeneme, to ohrozí i globální komunitu. Náš kolektivní blahobyt závisí na tom, jak se staráme o ty nejzranitelnější.

„V dnešní době, kdy i bohaté země soutěží mezi sebou, kdo si dřív utrhne větší díl z omezeného počtu vyrobených vakcín, pochopitelný strach obyvatel bohatých zemí a jejich tlak na vlastní politiky nevytváří moc prostoru na ‘dělení se’ s chudšími zeměmi. Je ale řada důvodů, které jsou čistě racionální a v kontextu bohatých zemí dle mého lépe srozumitelné a přijatelné. Tím hlavním důvodem je fakt, že dokud nebudou před nákazou v bezpečí všichni, nebude vlastně v bezpečí nikdo,“ říká Jiří Škvor, vedoucí oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Charity Česká republika.

Virus mezi zranitelnými populacemi mutuje a vytvářejí se další kmeny odolné proti současným vakcínám. „Tento vývoj, pokud mu aktivně nezabráníme, může snadno zhatit veškeré úsilí vložené do vývoje vakcín a z onemocnění Covid-19 se může stát součást reality celé planety na další léta, a to se všemi důsledky, které to nese,“ dodává Jiří Škvor.

Při distribuci vakcín je třeba myslet na rozvojové státy. Foto: Jiří Pasz

Rozvojové země spoléhají na COVAX

Bohaté státy globálního severu od začátku pandemie věnovaly desítky miliard eur na urychlení vývoje vakcín a budování kapacit pro jejich výrobu, a zajistily si tak jejich přednostní dodávku. Což je něco, co si chudé státy nemohou dovolit. Vyspělé země si zároveň objednaly výraznou většinu z plánované produkce vakcín. Předpokládá se, že během letošního roku se vyrobí celkem 12 miliard dávek vakcín. Devět miliard z toho si předem zamluvily bohaté státy.

Chudé státy globálního jihu mezitím spoléhají na nástroj COVAX, jehož cílem je zajistit spravedlivý přístup k cenově dostupné očkovací látce proti Covid-19. Nákup vakcín i jejich distribuci do celého světa by tak zajistila právě iniciativa COVAX, kterou společně řídí Světová zdravotnická organizace, Aliance Gavi a Koalice pro inovace v připravenosti na epidemie (CEPI).

Mechanismus COVAX vznikl v dubnu loňského roku proto, aby se neopakoval scénář z roku 2009, kdy vyspělé státy předem vykoupily vakcínu proti pandemické chřipce.

Jenže i tentokrát se naráží na problémy. Ačkoli COVAX sdružuje 190 ekonomik světa, většina z nich si vakcínu zajistila mimo tento nástroj. Navíc ani vakcína od Pfizeru, ani ta od Moderny nejsou součástí tohoto fondu. Státy si je tak pořizují na základě bilaterálních dohod.

Caritas Internationalis vyzývá ke konkrétní pomoci rozvojovým zemím

Caritas Internationalis vyzývá ke konkrétní pomoci rozvojovým zemím

Bohaté státy se díky pořízeným vakcínám snaží v současnosti proočkovat své obyvatele, aby mohly znovu nastartovat ekonomiku. Mezitím se ale pandemie a s ní spojené ekonomické problémy prodlužují v zemích s nízkými a středními příjmy, které si stejný způsob jako vyspělé státy logicky nemůžou dovolit. V některých případech jde o velmi zadlužené země, které se kvůli pandemii dál zadlužují.

Kvůli pandemii koronaviru sílí chudoba a dopady jsou zvlášť citlivé pro děti. V chudých zemích není možná distanční výuka a výpadek ze školní docházky může děti poznamenat na celý život.

Caritas Internationalis v souvislosti s tím vyzývá všechny odpovědné činitele a Organizaci spojených národů k odpovídající akci. Konkrétně:

1)       Podat výzvu k zasedání Rady bezpečnosti

Zasedání by se mělo věnovat řešení problému přístupu k očkování. Mělo by se k tomu přistupovat jako ke globálnímu bezpečnostnímu problému a vyřešit ho pomocí politických rozhodnutí založených na mnohostranných dohodách.

2)       Přezkoumat a odpustit dluhy nejchudším zemím

Prominutí dluhu zemím s nízkými příjmy by mohlo poskytnout finance potřebné k modernizaci zdravotnických služeb. Peníze určené na splacení dluhu by chudé země mohly použít k posílení fungujícího zdravotnictví v těchto zemích.

3)       Podpořit sdílení patentu na výrobu vakcíny s rozvojovými zeměmi

Jedním z navrhovaných řešení je, aby farmaceutické firmy sdílely své know-how o vakcínách s rozvojovým světem. To by mohlo podpořit výrobu vakcíny v lokálních centrech, a urychlit tak očkování v Africe, Latinské Americe a Asii.

4)       Zapojit místní organizace občanské společnosti

Caritas Internationalis vyzývá, aby se při vakcinaci spolupracovalo s místními organizacemi, které znají velmi dobře své komunity a mohou pomoci s šířením osvěty o očkování a s budováním kapacit pro přístup k preventivní péči.

Je obzvlášť důležité, aby se při vakcinaci proti onemocnění Covid-19 nezapomínalo na rozvojový svět, a neprohlubovala se tak ještě více nerovnost a současná krize.

Přečtěte si celé prohlášení Caritas Internationalis (v angličtině).

Zajímá vás, jak vypadá život na misích Charity Česká republika během pandemie koronaviru? To se už brzo dozvíte na našich stránkách. Připravujeme seriál rozhovorů s vedoucími našich misí, kteří život „během covidu“ přiblíží. V prvním díle se dozvíte, jak vypadá život v době pandemie v Mongolsku.