V chudém gruzínském regionu vytváříme nová pracovní místa
26. února 2021 Aktuality

V chudém gruzínském regionu vytváříme nová pracovní místa

Adžárie je jedním z nejkrásnějších gruzínských regionů. Zároveň jde ale o velmi chudou oblast, která patří mezi nejméně rozvinuté části Gruzie. Většina lidí tady stále závisí na zemědělské obživě. Místním pomáháme v podnikání a vytváříme pro ně pracovní uplatnění, aby rodný region nemuseli opouštět. Díky naší pomoci vzniklo už více než 200 nových pracovních míst.

Díky finanční podpoře z evropského programu ENPARD a od České rozvojové agentury pomáháme v Adžárii, konkrétně v horském regionu Khulo, už od roku 2017.

Místní učíme, jak uspět v podnikání

Adžárie leží na pobřeží Černého moře a je oblíbenou turistickou destinací. Vděčí za to hlavně hornaté přírodě, která byla před vypuknutím pandemie koronaviru častým cílem cestovatelů. Život v horské oblasti ale není jednoduchý. Časté povodně a následné sesuvy půdy, které region Khulo v minulosti postihly, vedly k tomu, že se mnoho místních odstěhovalo.

Tato oblast navíc byla po mnohá desetiletí téměř odříznutá od zbytku Gruzie. Zejména kvůli tomu, že leží ve vysokých horách, ale i proto, že se nachází v příhraniční oblasti, ve které byl v době studené války pohyb přísně omezen. Životní úroveň v regionu Khulo je proto oproti zbytku země velmi nízká.

Místní se také učí, jak řídit své podnikání a jak dostat své produkty na trh

Místní závisí na zemědělské obživě, chybí jim ale znalosti o podnikání a většinou neví, jak své produkty výhodně prodat anebo je dostat na trh. Zemědělství ve venkovských oblastech je navíc zaostalé a potřebuje modernizaci.

Právě proto jsme se rozhodli v regionu začít pomáhat. Jelikož se většina místních živí zemědělstvím, učíme je novým znalostem, aby mohli jít s dobou a své živobytí rozvíjet.

Jedním ze zemědělců, které jsme podpořili, je i Sulkhan Pasanidze. Sulkhanovi jsme pomohli získat grant, díky němuž si pořídil moderní traktor včetně příslušenství, které mu umožňuje zasít, orat, posekat a zlisovat seno. Pracuje tak mnohem produktivněji a navíc rozšířil své podnikání a dnes nabízí své služby i ostatním zemědělcům. „S novým traktorem dokážu za jednu sezónu orat asi 60 hektarů a vylisovat 50 tisíc balíků sena,“ popisuje farmář.

Podpora farmářů přispívá ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti a k růstu příjmů. Místní se také učí, jak řídit své podnikání, jak správně plánovat a co dělat pro propagaci svých produktů a služeb.

Na rozvoji se podílí i místní komunity

Ve venkovských oblastech většinou není jiná možnost obživy než zemědělství a mladí lidé kvůli tomu často odcházejí do měst nebo míří za prací do zahraničí. Abychom tomu zabránili, učíme místní, jak podnikat i v jiných oblastech.

Například Mzevinar Iremadze využila svůj talent na vyšívání a díky grantu má dnes své vlastní malé podnikání. Mzevinar je upoutána na invalidní vozík a najít práci je pro ni těžké. Zná ale velmi dobře tradiční techniky vyšívání, které se v horní Adžárii předávají z generace na generaci. Gruzínka se proto zúčastnila kurzu v rámci grantové soutěže ENPARD a na závěr obdržela profesionální šicí stroje a další vybavení, díky kterému si otevřela malý ateliér. Mzevinar dnes učí vyšívat své sousedy a její doplňky se prodávají v obchodech se suvenýry napříč Gruzií.

Lokální akční skupiny samy přicházejí s návrhy, jak pomoci Adžárii se dále rozvíjet

Do rozvoje venkovských oblastí aktivně zapojujeme místní obyvatele. Podpořili jsme vznik lokálních akčních skupin, které hledají nové příležitosti a přicházejí s návrhy, jak pomoci Adžárii v trvale udržitelném rozvoji. Díky tomu se v oblasti zvyšuje zaměstnanost a místní rodiny mají vyšší příjmy.

Projekt Podpora rozvoje venkova a diverzifikace v oblasti Khulo má za cíl snížit chudobu v horní Adžárii, a to prostřednictvím grantů pro místní malé a střední podniky, kterým poskytneme přes 1 milion eur. Vznikne tak více než 73 podnikatelských záměrů a region se bude nadále rozvíjet.