Díky svému odhodlání a naší pomoci mohla Gruzínka rozjet vlastní podnikání
25. února 2021 Aktuality

Díky svému odhodlání a naší pomoci mohla Gruzínka rozjet vlastní podnikání

Hornatá Adžárie patří mezi nejméně rozvinuté a nejchudší oblasti Gruzie, kde není snadné najít obživu. Charita Česká republika pomáhá místním začít s podnikáním a najít pracovní uplatnění, aby rodný region nemuseli opouštět. Jednou z nich je i Mzevinar Iremadze, která se již od útlého dětství věnuje tradičním technikám vyšívání a pletení. Díky naší podpoře si mohla otevřít malý ateliér a její výrobky se nyní snáze dostanou k více zákazníkům.

Přestože je Mzevinar upoutána na invalidní vozík, vyniká v tradičních technikách vyšívání a pletení, které se v Horní Adžárii předávají z generace na generaci. Sama začala v útlém dětství a dodnes plete a vyšívá ponožky, rukavice i koberečky. Tradiční řemeslo jí slouží jako hlavní zdroj obživy a své produkty nabízí pomocí sociálních sítí zákazníkům z různých koutů.

Sny se plní

Před dvěma lety si mohla Mzevinar díky finanční podpoře z programu ENPARD (Evropský program sousedství pro zemědělství a rozvoj venkova) pořídit profesionální šicí stroje a další vybavení. To jí umožnilo otevřít si i vlastní menší ateliér. Účastní se také festivalů a dalších kulturních akcí, kde vystavuje svoje tradiční gruzínské výrobky. Invalidní vozík jí ale často komplikuje hladký průběh cesty a přesun z místa na místo.

I v těžkých chvílích s úsměvem

V roce 2018 dostala Mzevinar pozvání na výstavu v Tbilisi. Od cesty ji neodradilo ani to, že autobus, kterým cestovala, nebyl bezbariérový a že i doprava ve městě pro ni byla bez asistence těžko zvládnutelná. V podobných situacích se Mzevinar ocitá často, ale přesto ji neopouští úsměv na rtech: „Jsem vděčná za svou rodinu a za jejich podporu,” popisuje Mzevinar pomoc blízkých v rodné vesnici, kde pro lidi na vozíku představují i běžné denní aktivity náročný úkol.

Tradice s láskou

Mzevinar by ráda rozjela svoje podnikání natolik, aby mohla zaměstnat co nejvíce lidí, a poskytnout tak i jim spolehlivý zdroj obživy. Své sousedy učí techniky tradičního vyšívání a pletení zdarma, s láskou. Věří totiž, že právě sdílením a předáváním těchto znalostí napomáhá k zachování kulturního dědictví země.

Mzevinar vystavuje své tradiční gruzínské výrobky na mnoha akcích

Podpora pro lokální podniky

Charita Česká republika přispěla ke vzniku více než 200 nových pracovních míst v obci Khulo, která se nachází v horní Adžárii, a odkud pochází i Mzevinar. Celkově jsme malým a středně velkým lokálním podnikům poskytli částku 1 030 000 EUR, díky které vznikne 73 projektů. Dalších 440 000 eur se vybralo jako forma spoluúčasti od příjemců grantů. V Adžárii pomáháme díky finanční podpoře Evropské unie a České rozvojové agentury.