V Mongolsku jsme vysadili stromy, a přispěli tak k ochraně místního ekosystému
8. července 2021 Aktuality

V Mongolsku jsme vysadili stromy, a přispěli tak k ochraně místního ekosystému

Charita Česká republika působí již 15 let v Mongolsku, kde pomáhá jak lidem, tak přírodě. Naším cílem je zejména ochrana životního prostředí a zajištění správného nakládání s odpady. Mongolsko trápí také nízká úroveň zalesnění, s čímž se snažíme pomoci. Nedávno jsme proto vysadili v zemi stromy, abychom zvýšili povědomí o obnově ekosystému v Mongolsku a přispěli k ochraně místní přírody.

Málo stromů, málo života

Nakládání s odpady, hlavně s těmi plastovými, bylo vždy jedním z nejzávažnějších problémů v Mongolsku. Kvůli tomu Charita Česká republika v roce 2020 úspěšně odstartovala projekt, ve kterém se zaměřila na recyklaci odpadů ze staveb.

Mongolská vláda ale nedávno identifikovala jiný problém, který také představuje hrozbu pro mongolskou přírodu, a to je nízká úroveň zalesnění. Kvůli tomu se vláda v posledních letech začala více soustředit na udržování lesů. Mezi hlavními cíli této strategie je ochrana přírody, udržování biodiverzity a ekologické rovnováhy, předcházení dezertifikace a plné využívání všech benefitů zelené přírody. Jak říká Jana Žilková, vedoucí naší mise v Mongolsku, „jen 11.8 % plochy Mongolska zabírá les, což znamená, že země není dostatečně zalesněná. Biodiverzita Mongolska a zdejší ekosystém je ale státní poklad – a tak bychom se k tomu měli i náležitě chovat.“

Mezinárodní den životního prostředí

Jako součást oslav k Mezinárodnímu dni životního prostředí jsme ve spolupráci s českou ambasádou a pobočkou organizace Člověk v tísni v Mongolsku vysázeli stromy na hoře Bogd-Khan. Navázali jsme tím na společnou snahu chránit životní prostředí, zpomalit klimatickou změnu a propagovat důležitost udržitelného rozvoje v Mongolsku. „Našim dětem dlužíme zajistit, že životní prostředí, ve kterém vyrůstají, bude ochráněno, aby budoucí generace mohly žít ve zdraví a bezpečí,“ řekl Tim Jenkins, regionalní manažer organizace Člověk v tísni.

Dohromady můžeme pomoct Mongolsku zezelenat

Dohromady můžeme Mongolsku pomoct zezelenat

„Má manželka a já jsme moc vděční, že se na tomto projektu můžeme podílet. Česká republika spolupracuje s lesnickým průmyslem v Mongolsku už mnoho let. Naši experti z Mendelovy univerzity a Institutu lesnictví poskytli našim mongolským partnerům veškeré know-how a materiály pro dlouhodobý rozvoj lesů a pro péči o ně. Naučili jsme je například jak poznat půdu, která je obzvlášť úrodná, anebo nové techniky sázení, jako třeba plánování a připravování půdy,“ říká velvyslanec České republiky v Mongolsku Jiří Brodský.

„Charita Česká republika se pyšní tím, že se může připojit k těmto projektům i díky štědré pomoci od našich dárců z delegace Evropské unie pro Mongolsko a z EU Switch Asia. Dohromady můžeme Mongolsku pomoct zezelenat,“ dodala Jana Žilková.

„Mendelova univerzita v Brně trénovala a učila mladé mongolské lesníky a jako vyvrcholení tohoto programu tento rok vypukne mezinárodní univerzitní konsorcium na ještě větší projekt v oblasti lesnictví, který bude financován Evropskou unií,“ dodal Jiří Brodský.

Jak v Mongolsku pomáhá Charita Česká republika?

Charita Česká republika odstartovala svůj první mongolský projekt v roce 2006. Misí Charity je zlepšit život tisícům lidí skrz vzdělávání, propagování udržitelného rozvoje a posilování tamějších komunit a znevýhodnených skupin. Od roku 2006 Charita odstartovala více než 20 různých projektů v 15 provinciích s důrazem na předškolní a odborné vzdělávání, sociální práci, humanitární pomoc, prevenci přírodních katastrof, zemědělství, životní prostředí a na recyklaci.