V Mongolsku podporujeme rozvoj zelené ekonomiky a učíme místní, jak třídit odpad
18. března 2021 Aktuality

V Mongolsku podporujeme rozvoj zelené ekonomiky a učíme místní, jak třídit odpad

Velký populační růst, urbanizace a industrializace během posledního desetiletí přispěly k tomu, že se nakládání s odpady stalo jedním z nejzásadnějších problémů v Mongolsku. Charita pomáhá Mongolsku s udržitelnou recyklací plastů a podporuje místní, aby třídili odpad. V novém projektu chceme posílit přechod Mongolska k oběhovému hospodářství, které je nízkouhlíkové a účinně využívá místní zdroje.

Recyklačním linkám chybí suroviny

V roce 2010 bylo celkové množství vyprodukovaného odpadu v Mongolsku 840 000 tun. Od té doby se množství zvýšilo téměř čtyřnásobně na 3 353 000 tun v roce 2019. Více než 80 procent tohoto odpadu se vyhazuje na skládky, ačkoli je v Mongolsku zhruba 23 továren, které odpad recyklují.

Jedním z hlavních problémů, kterým recyklační linky čelí, je nedostatek surovin a odpadu, který lidé každý den vyprodukují. V rámci nového projektu jsme proto mimo jiné v lednu uspořádali online školení, ve kterém jsme vysvětlovali, jak se dá třídit odpad v domácnostech. Školení přilákalo spoustu lidí a jako inspirace místním slouží i příběh Uyangy.

Kdyby všichni lidé v Mongolsku třídili odpad ve svých domovech tak, jako Uyanga, snížilo by to nejen objem odpadu na skládkách, ale i negativní dopady na životní prostředí a zdraví lidí.

Přes 80 procent mongolského odpadu se vyhodí na skládky

Změna životního stylu

Když byla Uyanga jako studentka v Indii, její sousedé se divili, proč se každý den sprchuje. V té době si neuvědomovala, že nejméně 2 miliardy lidí pijí vodu ze znečištěných zdrojů a každý rok zemře půl milionu lidí v souvislosti s problémy, způsobenými nedostatkem vody a kontaminovanou vodou. Když se Uyanga vrátila do rodného Mongolska a odjela na letní tábor, bylo jí smutno, když viděla, že hospodářská zvířata, jako jsou krávy a prasata, jí místo trávy odpadky.

Začala se proto ptát sama sebe, co může udělat pro ochranu přírody a zvířat. Rozhodla se změnit svůj životní styl a oddat se ochraně přírody. Uyanga začala třídit odpad v domácnosti a doručovat jej do sběrny surovin. Odtud tyto recyklovatelné produkty jdou do recyklačních zařízení.

Apel na spoluobčany, aby třídili odpad

Uyanga apeluje na své spoluobčany, aby s tříděním odpadu také začali a radí jim, jak na to. „Recyklovatelný odpad můžete umístit třeba na balkon a jednou za dva měsíce ho odvést na místo pro sběr surovin.“

Zároveň se Uyanga snaží nevytvářet hodně odpadu. Na nákupy chodí s látkovými taškami a odmítá nakupovat plastové výrobky a průmyslově zpracované potraviny, aby se zároveň stravovala zdravě. Díky tomu se množství odpadu v její domácnosti výrazně snížilo.

Obrázek, který pro Čechy není ničím neobvyklým. V Mongolsku ale tradice třídění odpadu není tak rozšířená

Uyanga je optimistická ohledně budoucnosti nakládání s odpady v Mongolsku. Věří, že současné projekty, které se věnují nakládání s odpady, jako to dělá Charita Česká republika, přinesou v budoucnu významné změny. Kromě toho doufá, že bude moci brzo vyhodit recyklovatelný odpad do speciálních kontejnerů v blízkosti jejího domova, místo toho, aby odpad sama odvážela do sběrného dvora.

Projekt Charity Česká republika v Mongolsku zaměřený na udržitelnou recyklaci plastů, podporuje Evropská unie v rámci programu SWITCH-Asia společně se čtyřmi partnery projektu: Centrum pro životní prostředí a bezpečnost Mongolska (Environment and Security Center of Mongolia), Ecosoum, Mongolský most udržitelného rozvoje (Mongolian Sustainable Development Bridge) a Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka.

Cílem projektu je přispět k ekonomické prosperitě a snižování chudoby a podpořit rozvoj zelené ekonomiky a přechod k nízkouhlíkovému, oběhovému hospodářství, které bude účinně využívat zdroje v Mongolsku.