Co se povedlo Charitě Česká republika v Gruzii v roce 2020?
28. ledna 2021 Gruzie

Co se povedlo Charitě Česká republika v Gruzii v roce 2020?

Loňský rok přinesl spoustu pracovních výzev i pro naše mise. V Gruzii jsme rychle jsme zareagovali na potřeby, které vyvolala pandemie koronaviru, pokračovali jsme ve screeningu rakoviny ve městě Zugdidi, navázali jsme nová partnerství a spoustu dalšího.   

Charita Česká republika v Gruzii překonala loňské překážky bez větších problémů. Naše mise dokonce zaznamenala výjimečný růst. Co všechno se nám v loňském roce podařilo?

Posílili jsme stávající partnerství s dárci

V průběhu roku 2020 posílila Charita Česká republika v Gruzii (CCRG) své dlouholeté partnerství s Českou rozvojovou agenturou zahájením dvou nových aktivit. V květnu jsme začali s druhou fází projektu, který se zaměřuje na posílení primární zdravotní péče v Gruzii. V červenci jsme potom zahájili projekt, který se věnuje deinstitucionalizaci služeb pro dospělé se zdravotním postižením a vytváření alternativních sociálních služeb.

V loňském roce posílila Charita Česká republika v Gruzii stávající partnerství

Na obou projektech jsme úzce spolupracovali s gruzínským Ministerstvem vnitřně vysídlených osob z okupovaných území, zdravotnictví, práce a sociálních věcí (MoILHSA) a jeho podřízenými institucemi - Národním centrem pro kontrolu nemocí a veřejného zdraví (NCDC), Střediskem pro koordinaci nouzových situací a neodkladné pomoci (ESCUAC) a Agenturou pro pomoc při státní péči pro (zákonné) oběti obchodování s lidmi (takzvaný AtipFund).

Navázali jsme nová partnerství

V loňském roce jsme začali spolupracovat také se slovenskou agenturou SlovakAid a organizací UNICEF.

Se SlovakAid jsme pracovali na dvou projektech v oblasti Rača. V jednom z nich jsme se zaměřili na rozvoj insfrastruktury pro nakládání s odpady ve městě Oni, druhý pomáhá zmírnit negativní ekonomický dopad pandemie COVID-19 na obyvatele měst Oni a Ambrolauri.

V projektech, které financoval UNICEF, jsme pomáhali zlepšit zdravotní péči pro matky a děti. Zároveň jsme dbali na to, aby zdravotní péče pokračovala i během pandemie koronaviru. Charita Česká republika dlouhodobě pomáhá při reformách gruzínského systému primární zdravotní péče a má díky tomu nepostradatelnou roli. 

V roce 2020 zahájila Charita Česká republika nová partnerství se SlovakAid a organizací UNICEF

V neposlední řadě přispěla izraelská agentura MASHAV věcnými dary na dva naše projekty financované agenturou CzechAid. Izraelská agentura pro rozvoj zakoupila lékařské vybavení pro onkologické screeningové centrum Zugdidi a poskytla hračky pro inkluzivní mateřskou školu v Tbilisi, s nimiž si mohou děti s poruchou autistického spektra hrát.

Rychle jsme zareagovali na nové potřeby, které vyvolala pandemie koronaviru

Po vypuknutí pandemie COVID-19 v Gruzii jsme rychle a cíleně zareagovali na nově vznikající potřeby.

Jedním z našich největších úspěchů bylo online školení, ve kterém jsme na dálku učili gruzínské lékaře z venkovských oblastí, jak na léčbu této nemoci. Školení se zúčastnilo téměř 1000 lékařů z celé Gruzie. Společně s NCDC jsme také vybudovali laboratorní informační systém pro účinný dohled nad nemocí COVID-19. Tento systém zajišťuje pravidelné předávání informací z testovacích zařízení na COVID-19 do všech odpovědných institucí.

Na dálku jsme učili gruzínské lékaře, jak na léčbu nemoci COVID-19

Aby bylo možné poskytovat kvalitní lékařské a sociální služby i v době pandemie, dodala Charita Česká Republika osobní ochranné pomůcky, počítače, notebooky a další IT vybavení vybraným venkovským ambulancím v oblastech Mccheta-Mtianetie a Samegrelo-Horní Svanetie. Zároveň jsme vybavili domovy pro děti a dospělé ve státní péči.

S naší podporou proběhla informační a osvětová kampaň v obci Zugdidi, která byla jednou z nejvíce zasažených oblastí během první vlny pandemie koronaviru.

Jaké byly další úspěchy Charity Česká republika v Gruzii?

Kromě úspěchů naší práce se zvládnutím pandemie koronaviru jsme toho v loňském roce stihli ještě mnohem více. 

  • V rámci projektu ENPARD jsme rozdělili 791 640 euro (zhruba 20,6 milionů korun) na aktivity zaměřené na zvýšení ekonomického a sociálního rozvoje v obci Khulo. Dokončilo se 55 projektů a dalších 8 se dokončí během ledna letošního roku. Díky projektu vzniklo už 150 nových pracovních míst. 
  • Agentuře AtipFund jsme pomohli zřídit službu v rodinném stylu pro děti, které v současné době žijí v sirotčinci v Tbilisi. Zaměstnancům instituce jsme poskytli školení a předali jsme nábytek speciálně navržený pro tyto děti. Náklady byly 22 000 GEL (gruzínské lari), asi 143 tisíc korun.
  • Screeningové centrum v Zugdidi jsme vybavili chirurgickým a dalším lékařským vybavením v hodnotě 70 000 euro (1,8 milionu korun). Navzdory pandemii poskytlo centrum bezplatné screeningové služby téměř 1500 lidem. Věnovali jsme se také kampani na zvýšení povědomí o prevenci rakoviny a důležitosti jejího včasného odhalení. Tato kampaň se dostala k 1800 lidem, kteří zároveň obdrželi informace o preventivních opatřeních v souvislosti s pandemií koronaviru.
  • V prosinci 2020 schválila MoILHSA minimální standard služeb pro lidi s poruchou autistického spektra. Díky naší práci a prosazování těchto služeb poskytly města Rustavi, Ozurgeti a Achalciche programy pro děti s poruchou autistického spektra.
  • Poskytli jsme humanitární pomoc 154 zranitelným rodinám z oblasti Rača, abychom zmírnili negativní ekonomické dopady pandemie koronaviru. Pomoc obdrželo také 25 malých a středních podniků, které dostaly granty, aby zvládly udržet své podnikání v době krize. 
  • Vedení města Dušeti jsme předali popelářské auto o objemu 14 kubických metrů a kontejnery na odpad v hodnotě 100 000 euro.

V loňském roce jsme toho na naší misi v Gruzii stihli opravdu hodně. Ať už to byla nová partnerství, zvládnutí pandemie koronaviru nebo vytváření nových pracovních míst. Jsme rádi, že můžeme pomáhat lidem, kteří naši pomoc potřebují a budeme v tom pokračovat i nadále.