Gruzie a ČR: "Jízda pro lepší zdraví žen"
2. června 2010 Gruzie

Gruzie a ČR: "Jízda pro lepší zdraví žen"

Rakovina je léčitelná s možností úplného uzdravení, pokud je odhalena a léčena včas. Tak zní hlavní poselství nového projektu, který Charita Česká republika ve spolupráci s Rozvojovou agenturou v těchto dnech zahajuje na jižním Kavkaze.

Onkologická onemocnění (s převahou gynekologického karcinomu) jsou na druhém místě příčin úmrtí v Gruzii. Předchází jim už jen srdeční choroby. Některá nádorová onemocnění se dají ovlivnit zdravou životosprávou, jiné lze díky včasnému odhalení léčit s dobrými šancemi na uzdravení (např. rakovina prsu a děložního čípku). To se však zatím příliš nedaří. Nejméně polovinu nejčastějších případů rakoviny u žen se podaří odhalit až ve stádiu III nebo IV, kdy je na léčbu pozdě.

„Rakovina je tabu, slovo, které se nevyslovuje, diagnóza, která se sděluje rodinným příslušníkům, pacientovi samotnému zdaleka ne vždy,“ přibližuje situaci v zemi ředitel Cancer Prevention Center, Ioseb Abesadze, zástupce jednoho ze tří partnerů, kteří se na společnou cestu pro zdraví žen právě vydávají. Společnost mu z místních organizací bude dělat Informační a poradenské centrum pro reproduktivního zdraví a Národní onkologické centrum.

Během devíti měsíců se zaměří na osvětu u vesnických žen, které patří kvůli svému sociálnímu statusu k jedné z nejvíce ohrožených skupin této nemoci. Ženy z oblastí Samegrelo a Shida Kartli, které se vyznačují vysokým procentem vnitřně přesídlených osob z Abcházie a Jižní Osetie, obdrží nejen základní informace o rakovině prsu a děložního čípku, ale dostanou i možnost preventivní prohlídky zdarma. Ty jim budou umožněny prostřednictvím mobilních klinik, které se svým kompletním vybavením do vesnic jednou měsíčně přijedou.

Druhou cílovou skupinou, na kterou je projekt zaměřen, je odborný zdravotnický personál. Vesnické polikliniky (tzv. ambulatoria) získají základní vybavení a personál projde školním, jak nenásilně s pacientkami o citlivém tématu hovořit. Školení se dostane i specialistům pracujícím v regionálních onkologických centrech. I přes více specifický, zdravotnický profil, se i u nich bude dbát na prevenci a komunikaci s pacienty. Stužka kampaně prevence rakoviny

Výsledkem devítiměsíční „jízdy“ pro lepší zdraví žen bude přesnější statistika onkologických pacientů, kterou se podaří prostřednictvím transparentního registračního systému získat.

Charita Česká republika v zemi v roce 2009 uskutečnila projekt na podporu paliativní péče, od téhož roku jsou díky dotaci Ministerstva zahraničních věcí ČR, poskytovány služby domácí péče v Gori a nárazníkové zóně.

Více informací o projektu poskytne Kateřina Zezulková, katerina.zezulkova@charita.cz.