Humanitární pomoc v Gruzii
22. února 2010 Gruzie

Humanitární pomoc v Gruzii

Podpora občanské participace a rozvoje kapacit místní samosprávy – domácí péče v okrese Gori Humanitární pomoc Rozvoj paliativní péče.

Následkem ozbrojeného konfliktu v Jižní Osetii se ocitlo několik desítek tisíc lidí bez trvalého přístřeší. Největší část uprchlíků získala nové domky od vlády, část nalezla útočiště v kolektivních centrech v Gori ale hlavně v Tbilisi. Gruzínská Charita pomáhala s ubytováním, poskytovala potravinovou pomoc a zdravotní péči.

Charita ČR rozdělovala kuchyňské vybavení (nádobí a vařiče) od České republiky. Humanitární pomoc v Gori obdržely také domácnosti, které pečují o invalidy nebo o seniory, tj. o jednu z nejohroženějších skupin mezi uprchlíky a stálým obyvatelstvem v zóně konfliktu.

Cílem návazného projektu je zajištění služeb domácí péče pro staré a chronicky nemocné osoby v zóně
konfliktu. Kvalitou poskytovaných služeb v přirozeném prostředí chceme dosáhnout co největší nezávislosti klientů. Souvisejícím cílem je zavedení služeb domácí péče do systému zdravotní péče v Gruzii.

Charita ČR poskytuje domácí zdravotní péčiCharita ČR poskytuje domácí zdravotní péčiCharita ČR poskytuje domácí zdravotní péči