Oblast zemědělství
27. září 2009 Gruzie

Oblast zemědělství

Gruzie se relativně úspěšně potýká s omezováním bídy. Statisticky se situace obyvatel Gruzie zlepšuje, ale životní podmínky lidí na venkově zůstávají neutěšené nebo se zhoršují. O efektivitě gruzínského zemědělství vypovídá skutečnost, že se podílí pouze 10 % na tvorbě HDP země, přestože je v sektoru zemědělství zaměstnáno přes 50 % práceschopné populace.

Gruzie se relativně úspěšně potýká s omezováním bídy. Statisticky se situace obyvatel Gruzie zlepšuje, ale životní podmínky lidí na venkově zůstávají neutěšené nebo se zhoršují. O efektivitě gruzínského zemědělství vypovídá skutečnost, že se podílí pouze 10 % na tvorbě HDP země, přestože je v sektoru zemědělství zaměstnáno přes 50 % práceschopné populace.

Projekt má za cíl zvýšit konkurenceschopnost drobných rolníků na místním i evropském trhu. Cílová skupina projektu jsou lidé ochotní ke spolupráci na zlepšení vlastních hospodářství v provinciích
Samtskhe/Javakheti a Guria. Idea projektu je založená na podpoře spolupráce drobných hospodářů.

Projekt stojí na třech pilířích:

  • Výzkum nejlepší praxe v Gruzii;
  • Zakládání producentských asociací a marketingových družstev, a školení zaměstnanců;
  • Přímá pomoc ve formě nákupu zařízení na zpracování produkce, např. na výrobu sýrů, marmelád nebo sušička ovoce.

Projekt v oblasti zemědělství