Podpora konkurenceschopnosti drobných zemědělců
27. prosince 2009 Gruzie

Podpora konkurenceschopnosti drobných zemědělců

Projekt z oblasti zemědělství v Gruzii.

Gruzie se relativně úspěšně potýká s omezováním bídy. Statisticky se situace obyvatel Gruzie zlepšuje, ale
životní podmínky lidí na venkově zůstávají neutěšené nebo se zhoršují. O efektivitě gruzínského zemědělství
vypovídá skutečnost, že se podílí pouze 10 % na tvorbě HDP země, přestože je v sektoru zemědělství
zaměstnáno přes 50 % práceschopné populace. Projekt má za cíl zvýšit konkurenceschopnost drobných
rolníků na místním i evropském trhu.

Cílová skupina projektu jsou lidé ochotní ke spolupráci na zlepšení vlastních hospodářství v provinciích
Samtskhe/Javakheti a Guria. Idea projektu je založená na podpoře spolupráce drobných hospodářů.

Projekt stojí na třech pilířích:

  • Výzkum nejlepší praxe v Gruzii
  • Zakládání producentských asociací a marketingových družstev, a školení zaměstnanců
  • Přímá pomoc ve formě nákupu zařízení na zpracování produkce, např. na výrobu sýrů, marmelád nebo sušička ovoce

Projekt v oblasti zemědělstvíProjekt v oblasti zemědělstvíProjekt v oblasti zemědělství