3. března 2010 Gruzie

Pomoc do Gruzie proudí k vážně nemocným

(GRUZIE, Tbilisi) Centrum prevence rakoviny (Cancer Prevention Center) v hlavním městě Gruzie získalo z ČR zdravotní přístroje, které poslouží pacientům s touto vážnou nemocí. Tři typy endoskopů a rentgen věnovalo Ministerstvo zahraničních věcí ČR prostřednictvím České rozvojové agentury v rámci mimořádné rekonstrukční a rozvojové pomoci pro Gruzii.

Přístroje byly předány 24. února 2010 za účasti velvyslance České republiky v Gruzii, pana Ivana Jestřába a vedoucí oddělení mezinárodních vztahů Ministerstva práce, zdravotnictví a sociálních věcí, paní Nino Mirzikashvili.
  

Nové zdravotní přístroje napomohou nejen při léčbě pacientů v samotném centru, ale také dalším lékařům, kteří by zde v budoucnosti měli dostat příležitost k další specializaci v oboru. „Rádi bychom část centra koncipovali jako školící prostory pro zdravotní personál,“ upřesnil ředitel Centra prevence rakoviny, doktor Ioseba Abesadze. Ten před několika dny obdržel diplom ze San Diego Hospice and The Institute for Palliative Medicin, která je „mekkou“ odborníků v této specifické oblasti medicíny, jejichž cílem již není léčení příčin nemoci, ale spíše tišení bolesti a důstojný konec života.

Centrum se zabývá nejen osvětou a prevencí rakoviny zejména u odborné veřejnosti, ale od roku 2004 ve svých prostorách provozuje i paliativní péči pro onkologické pacienty, čtyři lůžka jsou pak určena pro pacienty v terminálním stádiu AIDS. Součásti asi padesátičlenného týmu je i deset zdravotníků, kteří poskytují služby domácí péče u nevyléčitelně nemocných osob.

Institucionalizovaná paliativní péče není v Gruzii obvyklá. Péči o umírající tradičně vykonávali členové širší rodiny. Dnes, zejména kvůli migraci a velkému počtu vnitřně přesídlených osob z Abcházie a Jižní Osetie, je tato verze čím dál méně častá.

Velkým strašákem je stigma lidí nemocných rakovinou a pozdní diagnóza, která v mnoha případech odpovídá na otázku, proč se velký počet pacientů nedaří zachránit.

Vybavení centra zdravotními přístroji se uskutečnilo v rámci projektu Charity Česká republika Podpora paliativní péče v Gruzii. Charita ČR mj. uskutečňuje v Gruzii také jiný, sociálně zdravotní projekt domácí péče.
Součástí projektu podpory paliativní péče v Gruzii bylo i intenzivní školení zdravotních sester v péči o umírající.

Více informací:
Kateřina Zezulková, programová administrátorka Charity ČR pro Gruzii
e-mail: katerina.zezulkova@charita.cz, mobil: +420 602 358 752