15. ledna 2009 Gruzie

Pomohli jsme v Gruzii

S koncem roku 2008 byla ukončena distribuce humanitární pomoci ČR, která se prostřednictvím Charity Česká republika a místní nevládní organizace dostávala k uprchlíkům v Tbilisi, v Gori a dalších městech, kde tito lidé nacházejí dočasné útočiště. Ztráta domova a majetku je samo o sobě velmi frustrující, připočteme-li problémy s dostupností vody, elektřiny a tepla v kolektivních centrech, získáme neradostný obraz každodenního života lidí postižených posledním konfliktem na Kavkazu.

Charita Česká republika spolu s Charitou Gruzie zajišťovala distribuci kuchyňského vybavení provizorních i stálých domácností uprchlíků a dalších lidí postižených konfliktem. S pozitivní odezvou jsme se setkávali při rozdávání přenosných vařičů a hrnců (pro celkem 1 000 domácností). Uprchlíci uvítali také zimní boty (1 670 párů), válka je vyhnala v obuvi odpovídající letnímu podnebí.

Charita Česká republika usiluje ve spolupráci s okresní samosprávou v Gori a Charitou Gruzie o pokračování pomoci v nejvíce válkou postižených vesnicích i v roce 2009. Domácí pečovatelská služba pomůže vrátit důstojný život seniorům a invalidům. Mobilní týmy dobrovolníků a zdravotních sester budou zajišťovat základní zdravotní asistenci a sociální služby nejvíce potřebným skupinám obyvatelstva postižených válkou.