Prevence rakoviny – zdravotně sociální projekt
2. června 2010 Gruzie

Prevence rakoviny – zdravotně sociální projekt

Onkologická onemocnění představují druhé místo na žebříčku úmrtnosti v Gruzii, hned po srdečních chorobách. Pokud je však rakovina odhalena a léčena včas, nemusí se jednat o smrtelné onemocnění.

Prevence rakoviny - zdravotně sociální projekt v GruziiBěhem devíti měsíců, na které je projekt rozvržen, se aktivity zaměří na zvýšení informovanosti o této nemoci mezi odborným publikum i širokou veřejnost. Zapojení lékaři se zúčastní školení s tématikou prevence a praktickými příklady si zvýší komunikační dovednosti s pacientkami.

Pro ženy z jednotlivých vesnic ve dvou regionech, kde projekt běží, jsou organizována setkání s lékařem a psychologem, při kterých je kladen důraz na srozumitelnost tématu a dostatek času je vyčleněn na dotazy a příklady.

Druhou částí projektu jsou výjezdy mobilních klinik k pacientkám a bezplatná vyšetření prsu a děložního čípku. V případě, že je odhaleno podezření, je pacientka poslána do jedné ze dvou regionálních nemocnic zapojených do projektu. Zde, za asistence místních lékařů, jsou prováděny hloubkové prohlídky onkologickými specialisty. V případě, že pacientka potřebuje operaci, je dále směřována do Národního onkologického centra v hlavním městě.

Hlavní cílem uskutečňovaných aktivit je zdůraznit důležitost prevence a včasné detekce jako účinné a nejlevnější varianty, jak s touto nemocí bojovat.

Projekt je financován Českou Rozvojovou Agenturou v rámci programu rozvojové spolupráce s Gruzií.
Doba realizace: Duben - Červen 2010.
Implementačními partnery jsou: Charita ČR, National Cancer Center of Georgia, Cancer Prevention Center, a Center for Information and Counselling on Reproductive Health, „Tanadgoma“.


Prevence rakoviny - zdravotně sociální projekt v GruziiPrevence rakoviny - zdravotně sociální projekt v GruziiPrevence rakoviny - zdravotně sociální projekt v GruziiPrevence rakoviny - zdravotně sociální projekt v Gruzii