Sociální a volnočasová oblast
22. února 2010 Gruzie

Sociální a volnočasová oblast

Děti v Gruzii se dostávají do rizikového sociálního prostředí velmi snadno a potom jen těžko nacházejí cestu osobního rozvoje. Tento neutěšený stav je zčásti důsledkem masové emigrace a celkového úpadku země po občanských válkách a rozpadu SSSR.

Při hledání budoucího profesního uplatnění mají mladí lidé bez možnosti podpory rodiny jen málo příležitostí. K tomu na ně čeká řada nástrah v podobě drogové závislosti organizovaného zločinu či obchodování s lidmi.

Chráněné dílny umožňují bezplatné kurzy uměleckých řemesel a mladé lidi z rizikových skupin vyučují tradiční výrobě šperků a koberců. Odrostlé děti se v dílnách připravují na samostatný život, učí se hospodařit s penězi a pracovat v kolektivu. Dílna se tak stává praktickým výcvikem sociálních dovedností, které děti nezískaly díky jejich problematické socializaci a pro mnohé je i místem, do jisté míry nahrazujícím, rodinné prostředí.

Charita ČR podporuje dílny od roku 2005. V současné době provozovanými kurzy podporujeme vnitřní
uprchlíky z Jižní Osetie.

Chráněné dílny umožňují bezplatné kurzy uměleckých řemesel Chráněné dílny umožňují bezplatné kurzy uměleckých řemesel Chráněné dílny umožňují bezplatné kurzy uměleckých řemesel Chráněné dílny umožňují bezplatné kurzy uměleckých řemesel