Začátkem léta zahájila Charita Česká republika čtyři nové projekty v Gruzii
30. července 2020 Gruzie

Začátkem léta zahájila Charita Česká republika čtyři nové projekty v Gruzii

Přestože začátek léta značí začátek prázdnin, má Charita Česká republika plné ruce práce s novými projekty. Díky finanční podpoře České rozvojové agentury a Slovenské agentury pro mezinárodní rozvojovou spolupráci byly v prvním červencovém týdnu zahájeny čtyři nové rozvojové projekty.   “Jsem skutečně nadšený ze skutečnosti, že začínáme tyto nové projekty, jelikož to znamená, že dárcovské organizace a partneři uznávají naši profesionalitu a schopnost poskytnout výsledky vysoké kvality. I když jsou všechny projekty velkou výzvou, jsem si jistý, že je dokončíme bez problémů, " řekl Jan Blinka, vedoucí mise Charity Česká republiky v Gruzii.   

Projekty se zaměřením na zdravotnický a sociální sektor financované Českou rozvojovou agenturou 


Dva projekty financované v rámci české rozvojové spolupráce jsou zaměřeny na inkluzivní sociální rozvoj prostřednictvím zlepšení zdravotnického a sociálního sektoru v Gruzii. První projekt s názvem “Podpora rozvoje primární zdravotní péče v Gruzii” je pokračováním a rozšířením projektu implementovaného v letech 2017-2019, v průběhu kterého byly vyvinuty a zavedeny elektronické prostředky měření kvality v 5 zařízeních primární zdravotní péče v Tbilisi. V letošním roce zahájila Charita Česká republika druhou fázi podpory reformy primární zdravotní péče, která bude vést k ještě rozsáhlejším změnám v daném sektoru a bude prospěšná pro všechny obyvatele Gruzie. Především budou prostředky kvalitativního řízení vyvinuty v první fázi projektu zavedeny v dalším 41 zdravotnických zařízeních v regionech Samegrelo – Horní Svanetie a Mtskheta-Mtianeti. Zároveň bude za účelem pomoci profesionálům v dosáhnutí celonárodních vysoce kvalitních standardů v oblasti primární zdravotní péče vytvořený sjednocený komplexní a standardizovaný elektronický informační systém.  


“Vstupujeme právě do nové fáze posilnění sektoru primární zdravotní péče, která má dlouhodobé cíle a předpokládá zavedení elektronických informačních technologií v primární zdravotní péči, stejně jako posilnění zručností pracovníků v primární zdravotní péči. Charita Česká republika podporuje naše ministerstvo v implementaci těchto cílů,” uvedla Tamar Gabunia, první náměstkyně ministryně vnitřně vysídlených osob z okupovaných teritorií, práce, zdravotnictví a sociálních věcí Gruzínské republiky.  

Druhý projekt financován Českou rozvojovou agenturou s názvem “Cesta domů: Rozvoj alternativních sociálních služeb pro dospělé v Gruzii” se zaměřuje na vytvoření národního systému alternativní péče pro dospělé založené na individuálních potřebách příjemců. Konkrétně se týká deinstitucionalizace dvou velkých domů s asistenční službou pro lidi s postižením v městech Martkofi a Dusheti a jejich náhrady za domy rodinného typu a služby přizpůsobené potřebám příjemců. Projekt je iniciován Úřadem pro státní péči a asistenci obětem obchodování s lidmi (LEPL) a je v souladu s politikou státu v oblasti řízení zdravotného postižení a lidských práv vyplývající z Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, která byla podepsaná a schválená vládou Gruzie. 


“Jsem si jistá, že tenhle projekt, který moc rádi zahajujeme, bude pro krajinu velkým krokem vpřed. Nejsme v tomto procesu zapojeni jenom profesionálně, ale taky emočně. Ráda bych poděkovala České republice a její rozvojové spolupráci za podporu a přínos do různých sektorů zdravotní péče,” řekla Tamar Barkalaia, náměstkyně ministryně vnitřně vysídlených osob z okupovaných teritorií, práce, zdravotnictví a sociálních věcí Gruzínské republiky. 

Intervence v regionu Racha financované Slovenskou agenturou pro mezinárodní rozvojovou spolupráci


To, co spojuje oba projekty financované Slovenskou agenturou pro mezinárodní rozvojovou spolupráci, je jejich regionální koncentrace v regionu Racha-Lechkhumi a širší zaměření na rozvoj venkova. Jednoletý projekt “Podpora ekologických akcí v obci Oni prostřednictvím rozvoje infrastruktury odpadového hospodářství” předpokládá obstarání popelnic a vozidel na sběr odpadu, zavedení praktik spojených s využitím biologicky rozložitelného odpadu, posilnění povědomí o životním prostředí a zapojení obyvatel do recyklace odpadu. V rámci odezvy na pandemii COVID-19 a její negativní vliv na ekonomickou situaci místní populace se Slovenská agentura pro mezinárodní rozvojovou spolupráci zároveň rozhodla podpořit druhý projekt s názvem “Zmírňování negativních ekonomických dopadů pandemie COVID-19 na populaci gruzínského horského regionu Racha”. 
 

V rámci projektu podpoří Charita Česká republika pokrizový provoz místních malých a středních podniků a zachování pracovních míst prostřednictvím distribuce grantů. Kromě toho budou nejzranitelnější skupiny společnosti, jako například domácnosti samoživitelů nebo samoživitelek, podpořené poskytnutím zemědělských prostředků.  


“Jednou z priorit Charity Česká republika je přispět k rozvoji horských regionů v Gruzii. Máme již zkušenosti s prací v Tušsku, ve Svanetech  a Horní Adžárii. Region Racha, jakožto nová geografická lokalita, přináší pro CHČR nové výzvy. V rámci těchto projektů budeme napomáhat ve zlepšování podnikatelského prostředí ve vybraných obcích, přispívat k zmenšování chudoby a zároveň taky podporovat město Oni v posilování praktik řízení odpadového hospodářství, které bude založené na sdílení zkušeností a přenesení dobré praxe ze Slovenska,” vyjádřila se Ekaterine Meskhrikadze, zástupkyně vedoucího mise Charity Česká republika v Gruzii.    

Děkujeme našim partnerům a donorům. 

slovakia-gis Sosna logo_square crpomoc_horiz_r Charita_Ceska_republika_logo_08_2018 (2)