Kambodža

Kambodža

Charita ČR působí v  Kambodži od roku 2011. Naším cílem je podporovat udržitelný rozvoj především v  oblastech zdravotní péče (oční lékařství a pediatrie), zvyšování připravenosti obyvatel ke zvládání přírodních katastrof a mírnění jejich dopadů, zvyšování přístupu k pitné vodě a sanitaci, inkluzivní vzdělávání či integrace lidí s handicapem na trh práce.

V  Kambodži máme trvalé zastoupení, a díky tomu se nám daří být v neustálém kontaktu s představiteli místních veřejných institucí, jejichž hledisko a zapojení je nezbytné, pokud mají úspěchy, kterých se nám daří dosahovat, přetrvat i po ukončení projektů. Naše aktivity koordinujeme s jinými nevládními a mezinárodními organizacemi tak, aby probíhala synergie mezi jednotlivými iniciativami, a naše pomoc se dostala těm nejpotřebnějším tím nejefektivnějším způsobem. Kambodža patří mezi nejméně rozvinuté země Jihovýchodní Asie, a třebaže v posledních letech zažívala silný hospodářský růst, socio-ekonomická úroveň velké části obyvatelstva zůstává nadále velmi nízká. A to zejména v  odlehlých venkovských regionech, kde významnějšímu pokroku brání i chybějící nebo nedostatečně rozvinutá veřejná infrastruktura (dopravní komunikace, zdroje a distribuce pitné vody apod.). Strukturální závislost na několika málo odvětvích (např. textilní průmysl) činí kambodžskou ekonomiku zranitelnou, a v  kontextu očekávaného snížení růstu globálního hospodářství lze očekávat přinejmenším její výrazné zpomalení. Z geografického a klimatického hlediska se země nachází v oblasti vystavené působení přírodních živlů, jako jsou tropické bouře, povodně či naopak dlouhotrvající sucha, přičemž odolnost zejména venkovského obyvatelstva vůči těmto jevům je nízká.  

Více o misi v Kambodži

 

Jak jsme zlepšovali zdravotní péči v Kambodži
27. července 2017 Kambodža

Jak jsme zlepšovali zdravotní péči v Kambodži

Když jsme v roce 2015 zahajovali v Takeu zdravotnický projekt, měli už naši pracovníci v Kambodži letitou zkušenost z oblasti vzdělávání a s pomocí v sociální oblasti. Nemohli si proto nevšimnout, že také ve zdejší zdravotní péči je prostor ke zlepšení. Lékaři a sestry z místních nemocnic sice prošli odborným vzděláním, ale chybělo jim vybavení i zkušenosti evropských kolegů. Právě na sdílení a rozšiřování znalostí se náš poslední projekt v jihovýchodoasijské zemi zaměřil.

V Siem Reap vznikl sociální podnik
19. prosince 2016 Kambodža

V Siem Reap vznikl sociální podnik

Charita ČR spolu se svojí partnerskou organizací Essential Personell Cambodia slavnostně otevřela první centrum odborného vzdělávání pro mladé lidi s postižením ve městě Siem Reap na severozápadě Kambodži. Akce pořádané 8. prosince se zúčastnili mimo jiné zástupci místního guvernéra i pracovníci Ministerstva práce a odborného vzdělávání. 

Pod dohledem české lékařky vyšetřili v Takeu 84 pacientů na CT
24. října 2016 Kambodža

Pod dohledem české lékařky vyšetřili v Takeu 84 pacientů na CT

V kambodžské provincii Takeo žije téměř 20 % obyvatel pod hranicí chudoby, ve špatně přístupných oblastech a s nedostačující zdravotnickou péčí. Charita ČR zde nejprve začala podporovat oční lékařství, a poté se zaměřila i na celkové zkvalitňování zdravotní péče.

Denní centra Nadace Komar Pikar pomáhají postiženým dětem v Kambodži
12. května 2016 Kambodža

Denní centra Nadace Komar Pikar pomáhají postiženým dětem v Kambodži

Veronika Nožinová, programová manažerka pro Kambodžu a Filipíny, při terénní cestě do Kambodži navštívila vedle oblastí aktivit Charity ČR i dvě denní centra pro postižené děti v provincii Kampot. Provozuje je nezisková organizace Nadace Komar Pikar, která další dvě zřídila i v hlavním městě Phnom Penhu.

Český chirurg pomáhal v Kambodži
4. května 2016 Kambodža

Český chirurg pomáhal v Kambodži

Jan Trachta, dětský chirurg z nemocnice Motol a pracovník Lékařů bez hranic, přijel na krátkou misi do provinční nemocnice v kambodžském Takeu, kde školil lékaře v oboru dětské chirurgie a urologie.