Kambodža

Kambodža

Kambodža patří mezi nejméně rozvinuté země jihovýchodní Asie, a třebaže v posledních letech hospodářsky rychle roste, socio-ekonomická úroveň velké části obyvatelstva zůstává nadále velmi nízká. Platí to zejména v  odlehlých venkovských oblastech, kde není dostatečně rozvinutá infrastruktura (dopravní komunikace, zdroje a distribuce pitné vody atp.).

Charita Česká republika působí v  Kambodži od roku 2011. Během našeho působení jsme se zaměřili na rozvoj především v  oblastech zdravotní péče, přístupu k pitné vodě a sanitaci. Zároveň jsme se věnovali inkluzi ve vzdělávání, rozvoji možností péče pro děti s handicapem a podpořili integraci lidí s handicapem na trh práce.

Kambodža rozvoj zdravotní péčeZ geografického a klimatického hlediska se země nachází v oblasti vystavené působení přírodních živlů, jako jsou tropické bouře, povodně či naopak dlouhotrvající sucha, přičemž odolnost zejména venkovského obyvatelstva vůči těmto jevům je nízká. Další část naší práce byla tedy zaměřena na zvýšení schopnosti obyvatel vyrovnat se s přírodními katastrofami.

 

Více o misi v Kambodži

Charita vybaví pediatrickou nemocnici v Kambodži moderními zdravotnickými přístroji
9. prosince 2021 Aktuality

Charita vybaví pediatrickou nemocnici v Kambodži moderními zdravotnickými přístroji

Charita Česká republika dlouhodobě pomáhá v Kambodži zlepšit zdravotní péči pro matky a novorozence. Tentokrát vybavíme Národní pediatrickou nemocnici v kambodžském Phnom Penhu potřebnými zdravotnickými přístroji. Vybavení nemocnice a s ním spojené školení místních zaměstnanců přispěje ke snížení úmrtnosti novorozenců a dětí mladších pěti let a snížení mateřské úmrtnosti.

Jak jsme zlepšovali zdravotní péči v Kambodži
27. července 2017 Kambodža

Jak jsme zlepšovali zdravotní péči v Kambodži

Když jsme v roce 2015 zahajovali v Takeu zdravotnický projekt, měli už naši pracovníci v Kambodži letitou zkušenost z oblasti vzdělávání a s pomocí v sociální oblasti. Nemohli si proto nevšimnout, že také ve zdejší zdravotní péči je prostor ke zlepšení. Lékaři a sestry z místních nemocnic sice prošli odborným vzděláním, ale chybělo jim vybavení i zkušenosti evropských kolegů. Právě na sdílení a rozšiřování znalostí se náš poslední projekt v jihovýchodoasijské zemi zaměřil.

V Siem Reap vznikl sociální podnik
19. prosince 2016 Kambodža

V Siem Reap vznikl sociální podnik

Charita ČR spolu se svojí partnerskou organizací Essential Personell Cambodia slavnostně otevřela první centrum odborného vzdělávání pro mladé lidi s postižením ve městě Siem Reap na severozápadě Kambodži. Akce pořádané 8. prosince se zúčastnili mimo jiné zástupci místního guvernéra i pracovníci Ministerstva práce a odborného vzdělávání. 

Pod dohledem české lékařky vyšetřili v Takeu 84 pacientů na CT
24. října 2016 Kambodža

Pod dohledem české lékařky vyšetřili v Takeu 84 pacientů na CT

V kambodžské provincii Takeo žije téměř 20 % obyvatel pod hranicí chudoby, ve špatně přístupných oblastech a s nedostačující zdravotnickou péčí. Charita ČR zde nejprve začala podporovat oční lékařství, a poté se zaměřila i na celkové zkvalitňování zdravotní péče.