Kambodža

Kambodža

Charita ČR působí v  Kambodži od roku 2011. Naším cílem je podporovat udržitelný rozvoj především v  oblastech zdravotní péče (oční lékařství a pediatrie), zvyšování připravenosti obyvatel ke zvládání přírodních katastrof a mírnění jejich dopadů, zvyšování přístupu k pitné vodě a sanitaci, inkluzivní vzdělávání či integrace lidí s handicapem na trh práce.

V  Kambodži máme trvalé zastoupení, a díky tomu se nám daří být v neustálém kontaktu s představiteli místních veřejných institucí, jejichž hledisko a zapojení je nezbytné, pokud mají úspěchy, kterých se nám daří dosahovat, přetrvat i po ukončení projektů. Naše aktivity koordinujeme s jinými nevládními a mezinárodními organizacemi tak, aby probíhala synergie mezi jednotlivými iniciativami, a naše pomoc se dostala těm nejpotřebnějším tím nejefektivnějším způsobem. Kambodža patří mezi nejméně rozvinuté země Jihovýchodní Asie, a třebaže v posledních letech zažívala silný hospodářský růst, socio-ekonomická úroveň velké části obyvatelstva zůstává nadále velmi nízká. A to zejména v  odlehlých venkovských regionech, kde významnějšímu pokroku brání i chybějící nebo nedostatečně rozvinutá veřejná infrastruktura (dopravní komunikace, zdroje a distribuce pitné vody apod.). Strukturální závislost na několika málo odvětvích (např. textilní průmysl) činí kambodžskou ekonomiku zranitelnou, a v  kontextu očekávaného snížení růstu globálního hospodářství lze očekávat přinejmenším její výrazné zpomalení. Z geografického a klimatického hlediska se země nachází v oblasti vystavené působení přírodních živlů, jako jsou tropické bouře, povodně či naopak dlouhotrvající sucha, přičemž odolnost zejména venkovského obyvatelstva vůči těmto jevům je nízká.  

Více o misi v Kambodži

 

27. ledna 2014 Kambodža

Kambodžské studie o inkluzivním vzdělávání

Charita Česká republika ve spolupráci s americkou organizací Catholic Relief Services dlouhodobě podporuje zajištění inkluzivního vzdělávání v Kambodží, zejména v provincii Takeo. Zároveň podporují vzdělávání o této problematice na kambodžských univerzitách. U této příležitosti byly vydány podrobnější studie a manuál.

Charita pomáhá při ničivých záplavách v Kambodži
15. října 2013 Kambodža

Charita pomáhá při ničivých záplavách v Kambodži

Monzunové deště spojené s tropickým tajfunem Wutip způsobily v celé Kambodži katastrofální záplavy, které postihly již téměř dva miliony lidí v 17 provinciích Kambodže. Státní i místní orgány stejně jako mezinárodní a humanitární organizace včetně Charity Kambodža poskytují okamžitou pomoc postiženým rodinám. Charita ČR uvolnila na pomoc těmto rodinám 4 000 eur.

Charita Kambodža pomáhá při rozsáhlých povodních na severovýchodě země
1. října 2013 Kambodža

Charita Kambodža pomáhá při rozsáhlých povodních na severovýchodě země

Více než polovinu území Kambodži sužují rozsáhlé povodně, při kterých zemřelo již 41 lidí. Svým rozsahem připomínají ničivé záplavy z roku 1996, které zasáhly více než milion lidí a připravily o život 170 osob.

Přístupy k inkluzivnímu vzdělávání: Učení se od vrstevníků
19. září 2013 Kambodža

Přístupy k inkluzivnímu vzdělávání: Učení se od vrstevníků

Lindsey Elms, asistentka učitelky studentů se speciálními potřebami, pracovala v Kambodži jako stážistka Charity ČR pro projekt inkluzivního vzdělávání. Při práci v Phnom Penhu získala nové zkušenosti a prožila mnoho zajímavých situací. Zde její zpráva o několikaměsíčním pobytu v Kambodži, zemi plné protikladů.

Děti patří do školy na letišti Václav Havla
20. května 2013 Kambodža

Děti patří do školy na letišti Václav Havla

Na konci loňského roku mohli návštěvníci v centru Prahy shlédnout charitativní výstavu Děti patří do školy, kterou uspořádala Charita Česká republika ve spolupráci se sdružením JHP škola. Vybrané panely s fotografiemi z Kambodže se od poloviny května přesunuly na Letiště Václava Havla.