Recyklujeme plasty v Mongolsku
20. července 2020 Mongolsko

Recyklujeme plasty v Mongolsku

Plastové znečistění je globální problém, který zasáhl i rozlehlé stepi v Mongolsku. Charitní projekt zde pomůže zavést efektivní sběr plastů a podpoří tamější recyklační firmy.  

V odlehlé vesnici v centrálním Mongolsku se pasou krávy uprostřed pohozených pytlů s odpadky. Místní ilegální skládka je větší než samotná vesnice a vítr často roznáší vyhozené igelitové tašky do přilehlé říčky. Tradiční mongolská kultura pastevectví po staletí téměř žádný odpad neprodukovala, kvůli moderním plastovým obalům se ale dnes v Mongolsku rozmáhá recyklace.

Charita Česká republika letos zahájila rozsáhlý čtyřletý projekt, jehož cílem je zlepšit systém recyklace plastů v Mongolsku. Zaměříme se přitom jak na hlavní město Ulánbátar, tak na odlehlé venkovské oblasti v provincii Bulgan. Na realizaci budeme spolupracovat s Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka a dvěma odbornými institucemi v Mongolsku.

Plastový odpad se stává čím dál větším problémem ve všech státech světa, ale v Mongolsku se doposud plasty třídily jen velmi málo. Přestože tedy v zemi existují firmy, které mají zájem o produkování výrobků z recyklovaných plastů, jen těžko shání materiál pro výrobu. Cílem charitního projektu je tedy vznik udržitelného systému, ve kterém bude recyklace plastů snadná pro občany, podporovaná státní správou a rentabilní pro recyklační firmy.

První část projektu bude zaměřená zejména na zlepšení sběru a klasifikace plastového odpadu ve městech i na venkově. Ve druhé části pak podpoříme malé a střední recyklační firmy, aby se shromážděný plastový odpad efektivně využíval. Dojde i na zmenšení a zabezpečení výše popsané nelegální vesnické skládky, která už nebude představovat nebezpečí pro tamější komunitu a ekosystém. V závěru projektu pak plánujeme připravit podmínky pro to, aby se vyvinutá řešení dala použít i ve zbytku Mongolska nebo i v jiných zemích.

Projekt “Udržitelná recyklace plastů v Mongolsku” je realizován díky podpoře Evropské unie a jejího regionálního programu SWITCH-Asia II.

Kateřina Velíšková

Administrátor projektů na Blízkém východě
E-mail: 68Go87d7TorvZcagc8m%C1.7~bGkO1p