Charita doporučila, aby hostitelské země umožnily uprchlíkům pracovat
15. května 2017 Sýrie

Charita doporučila, aby hostitelské země umožnily uprchlíkům pracovat

Caritas Internationalis na dubnové konferenci v Bruselu svolané k otázce Sýrie vyzvala západní země k větší pomoci prchajícím Syřanům, a to v reakci na statistiku, podle níž více než pět miliónů přeshraničních běženců žije v sousedních zemích jako uprchlíci.

Doporučila také, aby vlády sousedících zemí použily pomoc mezinárodních dárců pro rozvoj programů na finanční soběstačnost uprchlíků. Takový postup by umožnil uprchlíkům prospívat ekonomikám hostitelů.

„Například v Libanonu právě místní často zaměstnávají Syřany načerno. Vedle pracovního trhu je třeba také odstranit právní a politické bariéry, které staví uprchlíky mimo zákon a znemožňují jim přístup ke vzdělání a základním službám jako je zdravotní péče. Jedině tak můžeme miliónům uprchlíků nabídnout naději, bezpečí a důstojnost,“ sdělil Alan Thomlinson, programový manažer pro Sýrii z Charity CAFOD.

Převážná většina syrských uprchlíků navíc přebývá v náhodných usedlostech vybudovaných na zemědělské půdě v Libanonu, v přeplněných bytech v Jordánsku nebo v obydlích s nejzákladnějším vybavením v Turecku. Uprchlíci přitom potřebují zaměstnání, vzdělání a zdravotní péči.

Celkem bylo během šesti let konfliktu v Sýrii zabito téměř 400 000 lidí a polovina syrské populace násilně vyhnána z domova. Turecko přijalo téměř 3 miliony uprchlíků, Libanon více než milion a Jordánsko více než 600 000.

Článek byl převzat a upraven z webu caritas.org.