Charita Libanon vyzývá k vyšší ochraně duševního zdraví syrských dětí
4. března 2016 Sýrie

Charita Libanon vyzývá k vyšší ochraně duševního zdraví syrských dětí

Šestiletou syrskou uprchlici Malak sužují noční můry. Musela utéct do Libanonu poté, co na jejich dům spadla bomba. Na vlastní oči sledovala, jak jí teroristé zabili strýce i dědečka a otce unesli. Od té doby odmítá usínat sama. Šestiletá Sabah si obvykle hrávala na hřišti před domem v rodném Homsu, dokud se nestalo skladištěm pro mrtvé bojovníky. I jí trápí problémy se spánkem a navíc obavy, že u nich žijí příšery.

Děti syrských uprchlíků mohou díky zábavným aktivitám překonat traumata (foto: Foto Khaury/CLMC).Od začátku konfliktu v roce 2011 nalezlo v Libanonu útočiště více než 1,2 milionu Syřanů. Malak i Sabah patří mezi 486 syrských dětí podrobených studii Centra pro migranty Charity Libanon, která mapuje dopady válečné krize na duševní zdraví těch nejmladších z vysídlených. Studie přitom vyžadovala citlivý přístup ze strany personálu Centra. Tým specializovaných psychologů a sociálních pracovníků proto zpovídal jednotlivé děti v přítomnosti jejich rodičů s velkou opatrností.

Zatímco většina neutrpěla fyzickou újmu, ztráta stability, změna domova i obvyklého způsobu života, přerušení školní docházky a samozřejmě ztráta bližních způsobila dětem hluboká duševní traumata.

„Obáváme se zejména o nevinné oběti syrské uprchlické krize,“ pronesl Otec Paul Karam, ředitel Charity Libanon. „I přesto, že v současném dění nehrají žádnou roli, platí nejvyšší cenu. Přežili strašlivé násilí, které navždy odneslo jejich nevinnost.“

Charita Libanon se do pomoci zapojila hned v počátcích krize. Za pět let již její Centrum pro migranty pomohlo více než 330 000 uprchlíků. Obrovský příliv dalších bohužel značně vyčerpává státní zdroje a posiluje sociální pnutí.

Více než polovina Syřanů (56 %) žijících v Libanonu přitom nedosahuje věku 18 let. A zatímco pouze každý desátý utržil fyzické zranění, mnoho dětí bojuje s traumaty, nočními můrami a flashbacky (psychickými jevy, při nichž jednotlivce náhle zachvátí živá vzpomínka na prožitek z minulosti).

Ze studie vyplynulo, že 67 % dotazovaných dětí sledovalo na vlastní oči bombardování a 37 % vidělo nebo slyšelo zabíjení. Téměř třetina si stěžovala na nervozitu a úzkostné pocity, 37 % uvedlo flashbacky a 28 % noční můry. 10 až 15 % dětí vykazuje známky anti-sociálního chování. Nejvíce znepokojujícím zjištěním se stala skutečnost, kdy 9 % dotázaných dětí tvrdilo, že ztratilo veškerou naději a pomýšlí na sebepoškozování.

„Jako vysídlení prožívají v Libanonu své dětství v obtížných podmínkách,“ uvedl Otec Karam. „Nepochybně v nich konflikt samotný i nucené přesídlení může zanechat hluboké rány až do konce života.“ „My z Centra pro migranty vidíme z první ruky negativní dopad krize na psychický i sociální stav uprchlíků,“ doplnil Bruno Atieh, ředitel Centra pro migranty. „Traumata často uvádějí dotyčné do pocitů bezmoci a neschopnosti rozhodovat správně o svém životě.“

Dle studie přitom existuje jen málo zaručených způsobů, kterými lze úhony překonat. Jednu z hlavních „kotev“ poskytujících zdroj podpory lze spatřovat v rodině.  Další v pravidelné školní docházce. Byť sama o sobě nutně nemusí zlepšit psychický stav dětí, přináší pozitivní vliv na jejich chování a sociální život. Některé z dětí si bohužel při dotazu na školu stěžovaly na ostrakismus a šikanu ze strany libanonských studentů. V horším případě i učitelů.

„Děti vyžadují zábavu a příležitosti k rozvoji,“ prokazuje studie. „Pokud se dětem nabídnou bezpečné herní prostory a aktivity k růstu, pravděpodobně dovedou překonat jak svá traumata, tak těžkosti, kterým v současnosti čelí.“

Charita Libanon zdůrazňuje, že je třeba věnovat duševní stránce dětí uprchlíků zvýšenou pozornost. Vyzvala proto Úřad OSN pro uprchlíky (UNHCR), aby se více zaměřil na pomoc zranitelným syrským i libanonským rodinám a zajistila uprchlíkům přístup ke službám ochrany dětí.

Naléhá rovněž na libanonskou vládu, aby přijala politiku „nulové tolerance“ vůči diskriminaci a zneužívání ze strany učitelů a naopak aby poskytla učitelům školení v otázce práce s dětmi potřebujícími pomoc.

Článek je převzat z webu caritas.org.