24. června 2013 Sýrie

Kdo zachrání moji milovanou Sýrii?

Jednou večer, když zrovna nefungovala elektřina, jsem šel na procházku do oblíbené části Tabbalé v Damašku. V malých temných uličkách se navzájem míjeli lidé se svítilnami v rukou. Je to známá městská čtvrť, kde žijí křesťané i chudí ze všech regionů a venkovských oblastí. Popisuje situaci v Sýrii biskup Antoine Audo, prezident Charity Sýrie.

Řekl jsem si: „Zde je veliká Sýrie, esence země, zde je naše civilizovaná Sýrie, ‚naše milovaná Sýrie‘ slovy papeže Františka. Co nyní zbylo ze Sýrie? Kdo ji bude chránit před násilím, chudobou a krizí? Kdo nám pomůže obnovit naši důstojnost? Je to důstojnost, odhodlání, smysl pro občanství, které nás vedou k respektování druhých i k míru a usmíření.“

Hospodářská krize v zemi zasáhla celou společnost. Bohatí se stali střední třídou, střední třída chudou a chudí strádají. Mnozí z nich se uchylují k trestným činům, aby vůbec přežili.

Inflace poškozuje nás všechny, dokonce i tady v Charitě. V prvních dnech krize v roce 2011 se jeden dolar rovnal 50 syrským librám. Nyní, v roce 2013, se průměrný měsíční plat v syrských librách rovná 400 dolarům, ale ve skutečnosti má hodnotu jen 100 dolarů.

Každý se bojí nárůstu životních nákladů za jídlo, dopravu i léčiva. Každého zvyšování životních nákladů i pocity obecné nejistoty vyčerpávají. I zdraví lidí se zhoršuje, když se cítí stále bezbrannější – jak fyzicky, tak psychicky.

Charita Sýrie pokračuje ve své činnosti po celé zemi, v Damašku, Aleppu, Homsu, Hassaké, Horanu nebo Littoralu. Naše centra a týmy rostou a mění se, aby vyhovovaly potřebám rodin zasažených válkou. Charita se prioritně věnuje zajištění potravin, léčiv, výpomoci v domácnosti, vzdělávání a podpoře starším lidem. Zaměřujeme se také na vzdělávání zaměstnanců a dobrovolníků, kteří zajistí, že naše práce bude efektivní a strategická.

Během svých pastoračních návštěv jsem si všiml, že někteří lidé, kteří se předtím snažili žít dobrý život a kteří darovali chudým, jsou nyní sami chudí a sklíčení. Nosí v sobě trauma a nevědí, co mají dělat. S těmito lidmi se pracovníci Charity setkávají každý den.

Proti tomuto temnému obrazu vede společnost tajný odpor. Bojujeme proti strádání a násilí mlčky a důstojně. Děkujeme všem partnerům Charity i všem našim příznivcům a modlíme se, aby s námi budovali v Sýrii i na Blízkém východě mír.

Charita Sýrie v současnosti koordinuje jeden národní program a osm regionálních, podporuje 40 000 lidí formou jídla, léků, vzdělávání, podporou seniorů nebo pomocí s bydlením.

Autor: Biskup Antoine Audo, S.J., prezident Charity Sýrie