Mír je možný, tvrdí syrský biskup
21. března 2016 Sýrie

Mír je možný, tvrdí syrský biskup

„Lidé považují za naivní mluvit o skončení války tváří v tvář zkáze obřích rozměrů,“ pronesl Antoine Audo, chaldejský biskup z Aleppa. „Mír ovšem nyní může nastat.“

Prezident Charity Sýrie hovořil 16. února v Ženevě o syrské krizi před představiteli Spojených národů. Vystupoval po boku generálního tajemníka Caritas Internationalis, Michela Roye, generálního tajemníka Charity Belgie, Sebastiena Dechampse, a předsedy Vyšetřovací komise pro Sýrii Rady bezpečnosti OSN, Paula Pinheira.

„Syřané se mohou pochlubit dlouho historií tolerance a mírového soužití mezi vyznavači různého náboženství. Odmítáme se stát součástí pronásledování dalších Syřanů. Milujeme naši zemi stejně, jako milujeme naše rodiny. Snaha rozdělit nás nemůže dojít úspěchu,“ prohlásil Antoine Audo. „Stali jsme se obětmi regionálního konfliktu zmanipulovaného extrémismem v naší křehké společnosti,“ dodal.

Biskup následně představil běžný život v Aleppu – krutou zimu bez elektřiny, vytápění, tekoucí vody, s omezenými zdroji potravy a navíc neustálou hrozbu bombardování. „Částečné příměří nám dává jistou míru naděje. Lidé začali opět dýchat, procházet se parkem a znovu žít,“ popsal.

Příměří vstoupilo v platnost 27. února 2016 po jednáních, která zahrnovala hlavní regionální aktéry. Například Írán, Saúdskou Arábii, Turecko i Katar, stejně jako regionální orgány – Evropskou unii či Ligu arabských států.

„Všichni jsme doufali, že proces vzájemného dialogu přinese úspěch. Nicméně řešení musí přijít zevnitř Sýrie, nikoliv zvenčí,“ upřesnil biskup. „Coby obyčejní Syřané máme svoji úlohu. Všichni společně se musíme stát občany, ne jednotlivými skupinami bojujícími proti sobě.“

Generální tajemník Caritas Internationalis, Michel Roy, vyzval mezinárodní společenství i země přímo zapojené do konfliktu v Sýrii, aby podpořily příměří a vyjednávání namířená k úplnému zastavení nepřátelských akcí v zemi s pluralitní společností.

„Sýrie zítra, stejně jako Sýrie včera, musí fungovat jako „tavicí kotlík“ jednoty v rozmanitosti se sekulární základnou zaručenou zákonem,“ pronesl Michel Roy, který následně vyzval vlády, aby přestaly Sýrii prodávat zbraně, odřízly finanční prostředky směřované k válčícím stranám nakupujícím zbraně a rovněž aby odstoupily od jakékoliv formy obchodu, která by mohla financovat válku.

Paulo Pinheiro, předseda Vyšetřovací komise pro Sýrii Rady bezpečnosti OSN, řekl, že po pěti letech konfliktu vidí jistou naději. „Úroveň násilí se v oblastech spadajících pod příměří významně snížila. Nyní potřebujeme více opatření pro budování důvěry, například propuštění vězňů,“ doplnil.

Na závěr své řeči se rovněž dotkl zacházení se syrskými uprchlíky přicházejícími do Evropy. „Nelze hlásat lidská práva před svými státními příslušníky a přitom se chovat k uprchlíkům ze Sýrie jako k číslům. Nemůžete se zvát demokraciemi, pokud s lidmi zacházíte podobným způsobem. Proto považujeme kampaň Caritas Internationalis za tak důležitou – připomíná lidem jejich zodpovědnost,“ zakončil svůj proslov generální tajemník.

Článek je převzat z webu caritas.org.