Papež František povede společnou modlitbu za Sýrii
27. října 2016 Sýrie

Papež František povede společnou modlitbu za Sýrii

Obyvatelé Sýrie se každodenně stávají obětmi nekončící války. S bitvami probíhajícími ve městech Aleppo či Hassakeh se situace ještě zhoršuje. Caritas Internationalis proto vyzývá kostely, školy, své příznivce, vládu i lidi dobré víry, aby se zúčastnili společné modlitby za Sýrii, jejíž text sepsali charitní pracovníci z Blízkého Východu.

Papež František se za Sýrii pomodlí spolu s 10 000 dalšími v pondělí 31. října, a to ve švédském městě Lund u příležitosti památky 500. výročí reformace. Představitelé katolické a luteránské církve se tak poprvé pomodlí společně.

Mír je možný

Caritas Internationalis si přeje, aby se události zúčastnilo co nejvíce lidí. Průběh modlení mohou zúčastnění také sdílet na Facebooku, Twitteru nebo jiných sociálních médiích společně s hashtagem #peacepossible4Syria, a to k podpoře kampaně „Mír je možný“.

Díky živému přenosu na internetu půjde dění sledovat i na dálku. Výnos akce díky Charitě a Luteránské světové federaci (LWF) pomůže Syřanům v nouzi.

Mezi oběma církevními organizacemi rovněž dojde k podepsání „Deklarace záměrů“. Generální tajemník Caritas Internationalis záměr okomentoval: „V dnešním světě můžou náboženské odlišnosti způsobit mnoho škody. Proto je důležité, aby se křesťané a jiní představitelé víry sjednotili. Obě církve souhlasí, že po dogmatické stránce už jejich rozdíly překonaly. Jsme připraveni pohnout se vpřed. Jsme připraveni soustředit se na to, co nás spojuje, spíše než na to, co nás rozděluje.“

Článek byl převzat z blogu caritas.org.