Přijetím uprchlíků ze Sýrie pomoc Česka nekončí…
21. ledna 2015 Sýrie

Přijetím uprchlíků ze Sýrie pomoc Česka nekončí…

… ale jím ani nezačala. V souvislosti s aktuální otázkou přijetí syrských uprchlíků připomínáme, že se česká společnost zapojila do pomoci Sýrii již na začátku konfliktu. Uvádí se ve společné tiskové zprávě Charity ČR, Diakonie ČCE a společnosti Člověk v tísni.

Česká republika a čeští občané pomáhají syrským uprchlíkům už několik let, a přijetí patnácti rodin tak není jediným zapojením do pomoci lidem zasaženým konfliktem. V letech 2012-2014 poskytla Česká republika humanitární, materiální a finanční pomoc v objemu více než 120 milionů Kč jak uprchlíkům, tak přijímajícím státům. Tuto pomoc zajišťují jak české nevládní organizace ve spolupráci s místními partnery, tak mezinárodní. Mezi největší české neziskové organizace, které se angažují v pomoci lidem prchajícím před vojenským konfliktem v Sýrii, patří Diakonie Českobratrské církve evangelické, Člověk v tísni a Charita Česká republika.

Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové pomoci (HRP) působí od roku 2012 v jordánském uprchlickém táboře Za´atarí, v němž průběžně nachází útočiště kolem 100 000 lidí. Od začátku své činnosti dodalo Středisko HRP ve spoluprácis Lutheran World Federation Jordando tábora 45 obytných kontejnerových buněk pro zvlášť ohrožené rodiny,přes24 tisíc párů letní i zimní obuvi, 7 300 kusů dětského oblečení a hygienické balíčky. Podpořilo vznik denního psychosociálního centra pro mladé Peace Oasis, kde mladí obyvatelé tábora mohou získat odbornou pomoc při řešení emocionálních a psychologických traumat. Prostřednictvím sportu, hudby, výtvarného umění, dramatiky a dalších aktivit se mladí lidé učí čelit problémům spojeným se stávající situací, posilují své dovednosti ve zvládání konfliktů a vztahů s vrstevníky a rodiči, učí se nenásilné komunikaci. Posláním centra pro lidi ve věku 14-30 let je tedy nejen vyrovnat se s minulostí, ale také učit se zvládat realitu a připravit se na budoucnost.

Tyto projekty byly podpořeny z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR a z veřejné sbírky.

Člověk v tísni poskytuje pomoc přímo v Sýrii od konce roku 2012. V provinciích sousedících s tureckou hranicí, kde se koncentruje největší počet vnitřních uprchlíků, pomáhá lidem s distribucemi potravin či potravinových lístků nebo základního vybavení domácnosti. Syrský tým Člověka v tísni ale také pomáhá obnovovat vodovodní řády a zajišťuje tak pitnou vodu pro stovky tisíc obyvatel. Rovněž podporuje místní úřady, aby byly schopny zajistit základní služby jako je například svoz odpadu. Člověk v tísni je zároveň jednou z mála organizací, které nadále pomáhají v takřka obklíčeném Aleppu, kde obětem konfliktu poskytuje potraviny nebo peče chleba a podporuje několik místních škol. Za poslední dva roky pomohl v Sýrii více než 1,3 milionu lidí.

Ukázka provizorního bydlení rodiny syrských uprchlíkůCharita Česká republika finančně podporuje pomoc v Sýrii a v okolních zemích od roku 2012. V regionu spolupracuje s místními partnery, zejména Charitou Jordánsko. Přímo v Sýrii se zapojila do podpory zdravotní péče – podílí se na zajištění fungování mobilní kliniky, kterou provozuje polský partner. Například v roce 2014 vyšetřili či ošetřili zdravotníci kliniky 1 333 osob. Charita ČR finančně podpořila také poskytování jídla a jiné materiální pomoci na severu země a v Damašku. S Charitou Jordánsko pomáhá syrským uprchlíkům v Jordánsku. Přispěla na poukázky na jídlo a oblečení, na nájemné či zateplování obytných prostor. V roce 2014 navíc spustila projekt určený mj. syrským uprchlíkům, aby byli schopni založit si vlastní živnost jak dočasně v Jordánsku, tak především následně po návratu domů. Z prostředků vlastní finanční sbírky a z prostředků získaných od Ministerstva zahraničních věcí ČR se mj. plánuje nadále zajistit chod mobilní kliniky v Sýrii či poskytnout jinou materiální pomoc. Nutno dodat, že Charita ČR jako poskytovatel služeb migrantům a uprchlíkům v České republice nabízí prostřednictvím osmi charitních poraden sociální a právní poradenství a celkovou pomoc s integrací do společnosti. Charita ČR v současné době pomáhá také asi 100 Syřanům, převážně rodinám s malými dětmi.

 

Diakonie ČCE: Pomoc syrským uprchlíkům v Jordánsku můžete zasílat na konto naší veřejné sbírky: 292 949 292/0300, variabilní symbol: 314, nebo pomocí dárcovské SMS ve tvaru DMS DIAKONIEPOMOC na číslo 87 777

Člověk v tísni: Pomoc je možné posílat přímo na konto sbírky SOS Sýrie 92329232/0300 nebo pomocí dárcovské sms ve tvaru DMS SYRIE na číslo 87777

Charita ČR: Finanční příspěvky na pomoc syrským uprchlíkům v Jordánsku či lidem v Sýrii lze zasílat na sbírku Charita pro Sýrii, na konto číslo 55660022/0800, variabilní symbol 182 či prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS CHARITASVET na číslo 87 777. Doposud se vybralo 2 097 324 Kč.