Syřané jsou vyčerpaní, upozorňuje Charita Sýrie
12. října 2016 Sýrie

Syřané jsou vyčerpaní, upozorňuje Charita Sýrie

U příležitosti Mezinárodního dne míru se Caritas Europa připojila k modlitbám za rychlé vyřešení všech současných konfliktů ve světě. K jedněm z nich patří válka v Sýrii. Po skoro šesti letech války, která zemi zdevastovala, stála život stovky tisíc obětí a 11 milionů lidí donutila se vystěhovat, se Syřané cítí vyčerpaní nekončícím násilím, smutkem a šílenstvím, které ovlivňují jejich každodenní život.

Tým pracovníků Charity Sýrie přesto neúnavně poskytuje pomoc všem, kterým mohou, a to jak po materiální, tak po duchovní stránce.

„Když slyšíme zprávy o tom, jak spolu země uzavírají příměří, že se nějaké státy rozhodly podpořit ozbrojené skupiny uvnitř Sýrie, že se cizí vlády dohodly na klidu zbraní, nebo že vytrénovali a poslali do Sýrie své vojáky, případně informace o cizích bojových letounech vyskytujících se bez povolení v našem vzdušném prostoru, máme pocit, jako bychom sledovali fotbalový zápas, v němž velké světové mocnosti představují hráče, syrské území hřiště a syrský lid míč,“ líčí zaměstnanci Charity.

„Během této hry přitom hráči svými velkými botami ničí infrastrukturu, budovy, továrny a také obyvatele – hlavně ty chudé, kterých zde žije již většina. Po skoro šesti letech války jsme my, Syřané, vyčerpaní. Válka neničí jen naši zemi, ale také naše duše. Zaklepala na všechny dveře, vstoupila do každého domu a zanechala za sebou všude a v každém srdci nesmazatelné stopy.

Válka nás vykořenila v naší vlastní zemi poté, co jsme ztratili vše – včetně vzpomínek na dětství a minulost. Válka v nás zanechává pocit nejistoty, a to i když přebýváme v našich domovech. Válka z nás udělala chudáky neschopné pořídit ani to nejnutnější, ani chléb pro naše děti. Válka se vkradla do našich rodin, rozvrátila je a rozdělila. Válka učinila ze vzdělání dětí a mládeže nedosažitelný sen. Válka zaplnila ulice lidmi bez domova, hlavně dětmi. Válka zavřela zahraniční společnosti, ambasády, zničila továrny a zanechala nás téměř bez práce. Válka zvyšuje ceny zboží. Válka nás připravila o elektřinu, léky, čistou vodu a uvrhla tak všechny zpět do doby kamenné. Válka nás v zimě nechala mrznout. Válka nás nutí se každý den loučit s milovanými, zejména mladými, kteří se rozhodli emigrovat. Válka zanechala naše prarodiče bez pomoci a okradla je o důstojné stáří. Válka z bojů učinila tu nejzábavnější hru pro naše děti – vmísila se do jejich hovorů, způsobu myšlení i zábav. Navždy zranila nevinnost jejich dětství.

Výčet dopadů války na naše životy a seznam našich potřeb nyní čítá mnoho položek, zvláště v tomto ročním období. Zima přichází a nedávno začal školní rok přinášející velký ekonomický tlak na každou syrskou rodinu.

Bez pomoci Charity a dalších neziskových organizací působících v Sýrii by spousta rodin nepřežila. Stále přitom cítíme, že podpora, kterou poskytujeme, zůstává jen kapkou v moři obrovské nouze. Nabízíme jídlo, léky, příspěvky na nájemné, oblečení, podporu vzdělání, podporu starých a psycho-sociální péči. Přesto při otázce, co naši klienti potřebují nejvíce, nejčastěji odpovídají: „MÍR!“ Všichni jej potřebujeme, abychom uzdravili sebe, své životy a svou zemi. Všichni sníme o dni, kdy se ráno probudíme a zjistíme, že boje ustaly a že už se nemusíme bát velkých bot fotbalových hráčů, že hra skončila,“ vypověděli o životě v Sýrii místní humanitární pracovníci.

Caritas Europa se spolu s Charitou Sýrie modlí za mír v Sýrii a děkuje všem charitním týmům, že se pevně zavázaly zmírnit utrpení lidí v Sýrii navzdory násilí, nebezpečí a všem problémům a zkázám, kterým denně čelí.

Článek byl převzat z blogu caritas.eu.