Výzva k ukončení utrpení v Sýrii
21. ledna 2016 Sýrie

Výzva k ukončení utrpení v Sýrii

Před třemi lety zveřejnili ředitelé humanitárních organizací OSN výzvu těm, kteří měli být schopni ukončit konflikt v Sýrii a apelovali na záchranu jejích obyvatel. Nyní země vstupuje do šestého roku, kdy se násilí ještě stupňuje a krveprolití pokračuje. Představitelné humanitárních organizací a agentur OSN proto opět vyzývají vlády celého světa i všechny obyvatele, aby veškeré své úsilí upřeli k nastolení míru. Jedná se dle nich o konflikt, který se dotkne nás všech. O jejich požadavcích informovala Caritas Internationalis.

Charita servírující přes 500 porcí polévky v táboře Gevgelija v Makedonii (foto: Irene Broz/Caritas)Zatím se krize týká jen Syřanů, kteří přišli o své bližní i o vlastní živobytí a kteří museli uprchnout ze svých domovů, přičemž nyní žijí v zoufalství a obležení. V současnosti potřebuje celkem 13 500 000 obyvatel Sýrie humanitární pomoc, bez které se jejich životy i vyhlídky na budoucnost ocitají v nebezpečí.

Krize se dotýká i rodin, které se s nadějí na lepší budoucnost vypravily na nebezpečnou cestu do sousedních i evropských zemí, kde hledají svá útočiště. Ze Sýrie již tímto způsobem uteklo 4,6 milionu lidí.

Válka v Sýrii se podepisuje rovněž na generaci dětí a mladých lidí, kteří přišli o možnost navštěvovat školy. Plni děsivých scén pozorovaných na vlastní oči neumí svoji budoucnost vidět jinak než plnou násilí.

Dění  v Sýrii se dotýká i lidí na kilometry vzdálených, kteří se v ulicích, na úřadech i v restauracích svých rodných měst stále častěji setkávají s dopady krize.

A nakonec se dění na Blízkém východě týká i občanů všech zemí světa, jejichž hospodářský blahobyt došel změn, a to těch patrných i zdánlivě neznatelných.

Proto by lidé vládnoucí možností zastavit celosvětové utrpení, měli přejít k činům. Dokud existuje diplomatická cesta, měly by jejich požadavky zahrnovat následující:

  • Nerušený a trvalý přístup k humanitárním organizacím přinášejícím okamžitou pomoc všem potřebným žijícím uvnitř Sýrie.
  • Pozastavení bojů po dobu nezbytně nutnou k doručení jídla, léčiv, očkování a další naléhavé pomoci civilistům a k navrácení dětí do škol.
  • Zastavení útoků na civilní infrastrukturu, díky čemuž se školy i nemocnice ocitnou opět v bezpečí a dobře zásobované.  
  • Svobodu pohybu pro všechny civilní obyvatele a okamžité zrušení veškerého obléhání vedeného z jakékoliv strany.

Jedná se o praktické požadavky, které se mohou uskutečnit, pokud k tomu odpovědné osoby projeví vůli ve jménu naší sdílené lidskosti. Ve prospěch milionů nevinných lidí, kteří si vytrpěli již dost. A ve jménu milionu dalších, jejichž budoucnost je již teď nejvyšší měrou ohrožená. Musíme bez dalšího otálení jednat.

Článek je převzat z caritas.org.