Žáci základních škol se učí podnikat
7. prosince 2015 Zambie

Žáci základních škol se učí podnikat

Charita ČR, partner Úřadu OSN pro uprchlíky (UNHCR), představila originální způsob, jak vyučovat děti školního věku v Mehebě a Mayukwayukwě podnikatelským dovednostem. Pro místní Zambijce i bývalé angolské uprchlíky totiž představuje vlastní výdělečná činnost jednu z mála možností, jak v budoucnosti uživit sebe i své rodiny.

Průběh kurzu, v němž se děti účastní praktického nácviku.Program začal v červenci 2014, a to založením podnikatelských klubů. Začátkem roku 2015 se přidala i podpora školních zisk vytvářejících aktivit, které se rovněž vyučují na třech základních školách v každé z obou oblastí. Kurz sestává ze cvičení na vytyčování cílů, tréninků rozvoje základních principů finančního managementu, debat o šetření, půjčkách, investicích a nakonec i o různých možnostech výdělku. Na konci roku by měli žáci prezentovat, co všechno se naučili a co všechno díky své účasti zvládli.

Zuzana Filipová, někdejší projektová koordinátorka Charity ČR v Mehebě, uvedla, že školení dětem od brzkého věku vštěpuje návyky k vlastnímu vydělávání coby doplňku k farmaření, zdejšímu hlavnímu způsobu obživy. Stejně tak vedou k poznání, že podnikatelské aktivity představují cestu k zajištění příjmů a dosažení jistého ekonomického postavení.       

„Žijeme v zemi, kde se řádné zaměstnání považuje za vzácnost. O to spíš zde, kde převládá zemědělství. Prostřednictvím školení o podnikatelství, které pořádáme rovněž pro dospělé, usilujeme o to, aby se v uprchlících, bývalých uprchlících i místních dětech již v raném věku probudil podnikavý duch a chuť založit svoje živobytí přinášející i jiné zdroje, než poskytuje pouhé zemědělství,“ vysvětlila Zuzana Filipová. „Chceme, aby se do konce dne z žáků stali soběstační dospělí lidé.“  

Podnikatelské školení vedené lektorem Charity ČR.Domiana Lusinga, patnáctiletá žačka čtvrtého ročníku na základní škole Kamiba C1, popsala průběh školení jako velmi přínosný. „Jsem si jistá, že znalosti využijeme v budoucnosti, až budeme dospělí.“

S výukou žáků i s jejich začleňováním do menších programů vypomohli pracovníkům Charity ČR učitelé vybraných základních škol i členi Asociace rodičů a učitelů vyškolení v podnikání.  Podle patrona podnikatelského klubu a učitele na základní škole Kamiba C1, Kalengy Fyonda, prošli učitelé i členi Asociace školením a založili podnikatelské kluby, stejně jako Výbory generování zisků, které se pravidelně jednou týdně scházejí.

V následujících měsících by se mohly aktivity Charity ČR rozšířit i do dalších škol v Mayukwayukwě a Mehebě. Stávající školení na podporu zdrojů obživy skrze učňovské a podnikatelské vzdělávání financuje Úřad OSN pro uprchlíky a spolufinancuje Česká rozvojová agentura.

(Volný překlad článku od Kelvina Shimoha, vydaného 22. listopadu 2015 v Post Lifestyle)