Zambijští studenti dokončili svá studia
3. prosince 2015 Zambie

Zambijští studenti dokončili svá studia

V pátek 20. listopadu převzalo 27 angolských a zambijských studentů osvědčení o absolvování specializovaných učňovských kurzů. Jednalo se o výjimečnou událost, kterou s nimi dle místního zvyku slavili jak rodinní příslušníci, tak celá sousedství i vsi.

Děkovná řeč pronesená absolventkou instalatérství.Absolventi krejčovství, zednictví, tesařství nebo instalatérství pochází z chudých venkovských oblastí v západní provincii Zambie, přičemž řada z nich rovněž patří mezi bývalé angolské uprchlíky. Vzdělání jim tak umožňuje stát se soběstačnými a ruku v ruce s tím zlepšit život svůj i svých rodin.   

Slavnost k příležitosti předávání osvědčení se konala v aule na střední škole v Mayukwayukwě, a to za účasti rodin studentů, jakož i významných hostů – například místních vůdců a zástupců ministerstev i partnerských organizací. Úvodní řeč pronesla Tea Tihounová, vedoucí mise Charity ČR v Zambii, po níž slovo dostal čestný host, referent pro uprchlíky, pan Terry Chisha ze zambijského Ministerstva vnitra. Upozornil mimo jiné na to, že studenti učinili první důležitý krok, který se přitom skládal hned z několika malých. Popřál jim rovněž mnoho úspěchů a štěstí s hledáním zaměstnání nebo se založením vlastního podnikání.

Po oficiálním zahájení pobavili absolventi publikum tancem, ke kterému se připojili i mnozí jejich rodinní příslušníci. Nejvíce očekávanou chvílí se ovšem stala samotná ceremonie předávání certifikátů, po níž každého absolventa čekaly gratulace ze strany jeho blízkých, často doprovoezné i malými dárky. Na konci se rozdala ještě ocenění za nejlepší studijní výkony, a to v závěsu za děkovným proslovem absolventky instalatérství, Rose Lisuly.

Aktivity Charity ČR na vzdělávání učňů a podnikatelů v Zambii probíhají v rámci Programu lokální integrace. Financuje je UNHCR a spolufinancuje Česká rozvojová agentura.

Všichni absolventi pohromadě.Absolventům blahopřáli rodinní příslušníci i jiné blízké osoby.Příchod absolventů.