„Žiju, abych se stal podnikatelem!“ znělo heslo zambijského veletrhu
28. prosince 2015 Zambie

„Žiju, abych se stal podnikatelem!“ znělo heslo zambijského veletrhu

Charita ČR úzce spolupracuje s místními státními institucemi i nevládními organizacemi usilujícími o zlepšení životních podmínek bývalých angolských uprchlíků i jejich hostitelů v zambijské Mayukwayukwě.

Stánek žáků základní školy v Chiyokoma.Zaměřuje se při tom mimo jiné na výuku podnikatelských dovedností, během nichž se účastníci dozvídají například, kdo může mít vlastní firmu, jak ji založit, udržovat a rozvíjet, nebo kdo a co se podílí na jejím obchodním růstu. Kurzy přitom navštěvuje jak mládež, tak dospělí.

11. listopadu se vůbec poprvé uskutečnila výstava či veletrh podnikání, a to v Shibanze. Na ní jednotliví vystavovatelé předváděli své podnikatelské snahy, úspěchy i inovace, což mělo odstranit obavy návštěvníků a potenciálních budoucích podnikatelů ze zavádění novinek. Shibanga si nekladla menší cíl než učit, jak žít, aby se lidé stali úspěšnými podnikateli. Program doprovodil tradiční tanec.        

Více fotografií z průběhu veletrhu naleznete v samostatné galerii.

Charita ČR v Zambii spolupracuje s organizací Njovu o.p.s., a to za finanční podpory Úřadu OSN pro uprchlíky (UNHCR) a České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Logo ČRA.