5. června 2013 Zambie

Zlepšení péče o matku a její dítě v Zambii

V květnu letošního roku zahájila Charita Česká republika projekt zlepšující kvalitu a dostupnost péče o matku a dítě do pěti let v Západní provincii Zambie, která je nejméně rozvinutou oblastí země a životní podmínky tamních obyvatel jsou velice tvrdé.

Většina obyvatel zambijské Západní provincie se živí zemědělstvím. Jejich produkce pokrývá pouze vlastní potřebu. Lidé mají rovněž velmi omezený přístup k sociálním službám, tedy ke vzdělání nebo zdravotní péči. Hluboké kalaharské písky pokrývající většinu oblasti značně komplikují dopravu a zvyšují náklady na dovoz zboží a poskytování jakýchkoliv služeb.

Zambijské zdravotnictví se potýká s jednou z nejvyšších úmrtností matek, novorozenců a dětí do pěti let na světě. Přitom statistiky Západní provincie jsou výrazně pod celonárodním průměrem. Charita ČR proto podpoří místní spádovou nemocnici Lewanika General Hospital, a sice  při rekonstrukci porodnice a vyškolení pracovníků v oborech urgentního porodnictví, prenatální a neonatální péče včetně prevence přenosu infekcí a dodržování hygieny. Na školeních se budou podílet čeští lékaři, kteří předají své praktické zkušenosti zambijským kolegům.

Aktivity Charity ČR se nezaměřují jen na práci v nemocnici. Ve snaze postihnout příčiny vysoké úmrtnosti matek a novorozenců, chce Charita ČR přispět ke zlepšení celého referenčního systému, tedy způsobu, jakým pracovníci nižších zdravotních zařízení odhalují komplikované případy nad jejich kapacity a schopnosti a odkazují je do nemocnic či zařízení vyšší úrovně. Charita ČR podpoří jak venkovská zdravotní střediska, tak i komunitní zdravotnické dobrovolníky, kteří hrají významnou úlohu v šíření osvěty o nutnosti pravidelných zdravotních kontrol během těhotenství a po porodu a zároveň také nabádají těhotné ženy, aby v případě zdravotních problému okamžitě vyhledaly péči v nejbližším zdravotním centru.

V rámci projektu chce Charita ČR zkvalitnit výuku ve škole porodních asistentek zvané Lewanika Midwifery School. Studentky se navíc budou vzdělávat v novém oboru tzv. registrovaného porodnictví (Registered Midwifery). Škola je jediná svého druhu v celé provincii a je tudíž klíčovým zdrojem kvalifikovaných porodních asistentek pro všechna zdravotní centra provincie.

Pro zajištění hladkého průběhu všech aktivit a pro zlepšení komunikace s místními úřady a partnery založila Charita ČR v Zambii vlastní misi se sídlem v Mongu, hlavním městě Západní provincie. Jedná se v pořadí o čtvrtou zahraniční misi Charity ČR. Vlastní kanceláře má nyní na Haiti, v Mongolsku a v Indonésii, tedy v zemích, kde působí a kde plánuje dlouhodoběji pracovat.

Aktivity projektu financuje Česká rozvojová agentura.