5 největších úspěchů Charity v Mongolsku za rok 2021
11. ledna 2022 Aktuality

5 největších úspěchů Charity v Mongolsku za rok 2021

Rok 2021 byl nejen druhým pandemickým rokem, ale také rokem, kdy se i přes složité podmínky podařilo Charitě Česká republika v Mongolsku dosáhnout na řadu úspěchů. Společně s našimi partnery jsme se zaměřili na podporu lidí v nouzi, hlavně z okruhu mládeže, a snížení negativních dopadů na životní prostředí. Na jaké nejvýznamnější aktivity roku 2021 by se určitě nemělo zapomenout?

1. Díky nám vzniká první plně funkční závod na zpracování odpadu na mongolském venkově 

Mongolsko trpí znečištěním plasty a nemá dostatek zařízení pro zpracování nadměrného množství plastového odpadu. Proto jsme poslední dva roky usilovali o zřízení efektivního systému nakládání s plasty a o podporu rozvoje průmyslové recyklace plastů. Díky naší podpoře nyní místní organizace Ecosoum staví první plně funkční závod pro zpracování odpadu. Po jeho dokončení budou moci lidé na venkově, zvláště v oblasti Khishig-Undur, recyklovat a třídit odpad místo toho, aby ho házeli na skládku. Závod bude hotov už v letošním roce, poté budou následovat první testy nových recyklačních strojů.

Oblast Khishig-Undur nevyužívala dosud žádný systém nakládání s odpadem a žádné recyklační procesy, přitom se v ní nachází jedna z největších skládek v provincii. Nyní usiluje o to, aby se stala první zero-waste oblastí v Mongolsku.

Ochrana životního prostředí

Tyto aktivity jsou součástí projektu Udržitelné recyklování plastů v Mongolsku, který financuje Evropská unie skrze program SWITCH-Asia. Charita Česká republika na něm spolupracuje společně se čtyřmi partnery, kterými jsou Centrum životního prostředí a bezpečnosti Mongolska, Ecosoum, Mongolian Sustainable Development Bridge a Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka.

2. Pomohli jsme zvýšit zaměstnanost mladých lidí

Mongolsko je zemí mladých lidí. Mladé ženy a mladí muži ve věku 15 až 34 let tvoří 34,6 % obyvatelstva. V této skupině ovšem najdeme ohromujících 57,7 % všech nezaměstnaných, což znamená, že nezaměstnanost mladých představuje závažný problém. Proto se soustředíme na zlepšení zaměstnanosti mladých, posílení nevládních organizací zaměřujících se na mladé a také na motivování mladých Mongolů k dobrovolnictví, které jim může dopomoci k nalezení práce.

Pomohli jsme založit pracovní skupinu, která sestává z vedoucích představitelů a odborníků z občanské společnosti, soukromého sektoru, vládních úřadů a akademického světa a zaměřuje se na problém nezaměstnanosti mladých. Po řadě diskusí, studií a veřejných debat vznikl na její půdě seznam doporučení, která v dlouhodobém horizontu povedou k podpoře zaměstnanosti mladých lidí a jejich podnikatelských aktivit.

Pomohli jsme zvýšit zaměstnanost mladých lidí

Tato doporučení se soustředí na problémy jak zaměstnanců, tak zaměstnavatelů stejně jako na nabídku a poptávku na trhu práce. Členové pracovní skupiny je představili mladým lidem a dalším zainteresovaným osobám, včetně náměstka ministra práce a sociálních věcí Mongolska S. Zulpkharu.

Zmíněné aktivity probíhají v rámci projektu All for YOUth, YOUth for all, podporovaného Evropskou unií a Ministerstvem zahraničí České republiky. I tento projekt má čtyři partnery včetně Mongolské rady mladých a Centra občanského vzdělávání.

3. Podpořili jsme osoby postižené dopady pandemie covidu-19

V Mongolsku stejně jako v jiných zemích zasáhly přísné uzávěry a izolace zvláště nejvíce zranitelné členy společnosti. Mnoho lidí, kteří žijí v Mongolsku v jurtách, si nemohlo dovolit koupit jídlo. Díky finanční podpoře Evropské unie dodala Charita Česká republika mongolskému Červenému kříži humanitární balíčky v hodnotě 64 milionů tugriků (asi 450 000 Kč). Tyto balíčky byly rozděleny mezi 520 domácností, které se dostaly do problémů kvůli pandemii nemoci covid-19 a vyhlášenému nouzovému stavu.

Podpora během pandemie covidu-19

4. Učili jsme místní, jak chránit životní prostředí a bojovat proti znečištění plasty 

Vzdělávání v oblasti nakládání s odpadem je předpokladem pro změnu chování v této oblasti. Zorganizovali jsme několik aktivit pro rozšíření povědomí o efektivním nakládání s odpadem a motivovali obyvatele k ochraně životního prostředí.

Kampaň Nevyhazuj to, na které se podílejí neziskové organizace Ungu Nem, Plastic Center a Lantuun Dohio, se věnuje jako nakládání se samotným odpadem. Hlavním cílem je nejen zvýšit povědomí o třídění odpadu, ale díky rozmístění košů na recyklaci v blízkosti velkých supermarketů také sesbírat odpadový materiál pro místní organizaci Plastic Center, která z recyklovaného plastu vyrábí obložení latrín.

Tato kampaň měla ještě jeden pozitivní dopad. Když se místní lidé dozvěděli o problému znečištění prostředí plasty a o způsobech, jak se s ním potýkat, rozhodli se postavit dětské hřiště, které je celé vytvořeno z posbíraného plastového odpadu.

Dětské hřiště postavené z recyklovaných plastů

Další možností, jak znečištění plasty předcházet, je i upcyklace. Zorganizovali jsme několik školení o principu 3R (reduce, reuse, recycle, tj. redukuj, znovu použij, recykluj) ve školách a školkách, v místních organizacích i na úřadech. Vytvořili jsme i letáky a videa s návody, jak recyklovat v kancelářích.

5. Podpořili jsme sociální podniky a komunitní organizace

Pro podniky a mladé podnikatele byla pandemie covidu-19 výzvou, především kvůli přísným uzávěrám přelomu let 2020 a 2021. Omezení veřejného setkávání vedlo k menšímu styku se zákazníky a tedy menšímu obratu či dokonce krachu mnoha mongolských podniků.

Malé a střední podniky musely přizpůsobit své podnikatelské záměry, aby dokázaly lépe reagovat na měnící se prostředí. V rámci našeho projektu All for YOUth, YOUth for all jsme pro mladé podnikatele a malé a střední podniky zorganizovali online školení o tom, jak převést své tradiční podnikání do online prostoru. Různí školitelé sdíleli své znalosti a tipy na inovativní způsoby, jak dosáhnout růstu v podnikání či získat nové příležitosti výdělku pomocí online platforem a řešení založených na informačních technologiích.

Podpora sociálních podniků v Mongolsku

Dále byla uspořádána soutěž mezi podnikateli v sociální oblasti, organizacemi občanské společnosti orientovanými na mladé lidi a mladými podnikateli za účelem posílení zaměstnanosti mladých, vytvoření pracovních příležitostí pro mladé lidi na venkově a podpory sociálně orientovaného podnikání na místní úrovni. Tři vybrané podnikatelské projekty získaly grant na svůj rozjezd.

Nadále podporujeme nejzranitelnější osoby i v tomto náročném období

Zajistit pokračování svých aktivit je pro Charitu Česká republika i době pandemie naprosto zásadní. Aby to bylo možné, mnoho aktivit se přesunulo do online prostředí, abychom dokázali zajistit jejich pokračování. Poskytování humanitární pomoci i zajištění rozvojové spolupráce, a tím podpora milionů lidí v nouzi po celém světě získaly v době pandemie ještě větší důležitost a budeme v ní pokračovat i nadále.