Klima se týká nás všech. Některých zemí ale víc
22. dubna 2021 Aktuality

Klima se týká nás všech. Některých zemí ale víc

Změna klimatu patří bezesporu mezi jednu z nejzávažnějších hrozeb, kterým jako lidstvo čelíme. Tato agenda již dávno nepatří jen do hledáčku ekologických organizací. Klima a jeho změny se dotýkají nás všech - rozvinutých zemí, které nesou na změnách klimatu největší podíl, stejně jako těch rozvojových, které se zase nejvíce potýkají s jejich následky. Řešení je ale společnou věcí nás všech.

Křehké živobytí

Měnící se klima s sebou nese nejen nárůst globální teploty, ale také zvýšení výskyt extrémních jevů počasí, sucho, záplavy či změnu ve frekvenci a intenzitě srážek. To vše představuje zátěž především pro oblast zemědělství a zdroje obživy.

I když se i my v západním světě potýkáme se změnami klimatu, stále patříme mezi země, v nichž se jejich důsledky zatím nijak dramaticky neprojevují. Naprosto odlišná je situace v drtivé většině rozvojových zemí, které jsou měnícím se klimatem zasaženy v daleko větší míře. Zároveň patří mezi ty nejzranitelnější.

Změny klimatu významně prohlubují potíže, se kterými se rozvojové země již potýkají. Jde hlavně o nedostatečné zdroje obživy, chudobu či rychlý populační nárůst. I v místech, kde si lidé například díky drobnému zemědělství nebo rybaření ještě v nedávné době dokázali zajistit vlastní obživu, je nyní těžké či dokonce nemožné se uživit. Je to dáno především změnami v koloběhu srážek.

Změny klimatu prohlubují potíže, se kterými se rozvojové země potýkají

Chudí doplácí nejvíc

I přesto, že mají na změně klimatu zdaleka nejmenší podíl, doplácejí na ni chudé země nejvíce. Pokud nedojde k dramatickému obratu v globální produkci skleníkových plynů a významné podpoře adaptačních mechanismů v rozvojových zemích, změny klimatu natlačí stovky milionů lidí do ještě propastnější chudoby. Řada z těch, kteří mají šanci se z ní vymanit, o tuto možnost přijde. Klimatická změna bude pro ekonomiku chudých států představovat naprosto nezvladatelnou zátěž.

Je jisté, že změna klimatu neblaze dopadá i na dosažení cílů udržitelného rozvoje, které si stanovily země světa v rámci OSN. Největší dopady budou na cíle z oblasti Zdraví a kvalitního života, Konce chudoby a Konce hladu. Lze ale očekávat, že další propad do chudoby bude mít v rozvojových zemích negativní vliv i na dostupnost vzdělání či rovnoprávnost pohlaví.

Na útěku

Životní podmínky se kvůli změnám klimatu mění v řadě míst natolik, že není pro jejich obyvatelé možné v nich nadále zůstávat. Jde hlavně o lokality, kde se objevují problémy s nedostatkem pitné vody, kde je příliš velké horko a sucho, nebo naopak je vody příliš, například v podobě povodní nebo rostoucích hladin moří a oceánů. Podle údajů UNHCR přibývá již v současnosti každým rokem kolem 20 milionů klimatických uprchlíků.

Klima se týká nás všech

Řešení se týká nás všech

Klima se týká nás všech. Společně je tedy zapotřebí potíže s jeho změnami řešit. Na jedné straně jde o snížení množství produkovaných emisí skleníkových plynů, na druhé straně pak o nastavení adaptačních mechanismů tak, aby se dopady klimatických změn projevily v životě lidí co nejméně. O těch v rozvojových zemích to platí násobně. Zapojit se do změny může každý z nás. Jedna kapka sice moře nedělá, ale moře není složené z ničeho jiného než z mnoha a mnoha kapek.

I my v Charitě Česká republika děláme vše pro to, abychom přispěli co nejvíce k ochraně životního prostředí. Jako organizace dodržujeme řadu environmentálních zásad, zároveň pracujeme na konkrétních projektech v oblasti životního prostředí. Například v Mongolsku se věnujeme zpracování a recyklaci stavebního materiálu a plastů, v Gruzii podporujeme odpovědné nakládání s odpady.